VESTHIMMERLAND: I 28 år har Palle Jensen, Farsø, gjort en aktiv indsats for Socialdemokratiet på den lokalpolitiske front.

Ved det kommende kommunalvalg takker han af som gruppeformand for partiet i Vesthimmerland, men inden da høstede han forleden en stor tak fra den lokale S-formand, Herdis Brix, på partiets lokalgeneralforsamling.

Vigtig og krævende opgave
Samtidig havde formanden en buket roser med til partiets nyt borgmesterkandidat, Asger Andersen, Vegger.

-Tak for at du tog udfordringen op. Det er en vigtig og krævende opgave, men du har potentialet til at løfte den. Vi skal gerne bibeholde mindst syv byrådsmedlemmer og tre formandsposter i Vesthimmerlands Byråd, sagde formanden.

Coronaen har haft indflydelse på aktiviteter
Herdis Brix redegjorde for det på grund af coronaen amputerede aktivitetsprogram.

-Men forinden havde vi jo Folketingsvalg Grundlovsdag 2019. Det blev en lang og sej omgang. Mette skiftede til en nordjysk kreds, og vore nordjyske folketingsmedlemmer ville efter alt at dømme blive udfordret. Det har altid været en udfordring at få Himmerlandskredsen til at give valg. Der har været behov for at kunne hente stemmer udenfor kredsen, men det lykkedes via en kanon indsats at bibeholde Flemming Møller Mortensens mandat i Folketinget, understregede Herdis Brix.

På trods af tilbagegang i stemmetallene lykkedes det med et rødt flertal at besætte statsministerposten og danne en et-partis regering.

I forbindelse med det kommende kommunevalg deltog Socialdemokratiet i Vesthimmerlands Kommune i starten af året i et samarbejde med Venstre og Konservative om at få flere til at interessere sig for kommunalpolitik.

-Desværre hindrede Coronaen, at dette spændende projekt blev gennemført, sagde formanden.

Mangler unge i politik
-Et andet problem er, at der mangler yngre kræfter til at gå ind i politik. Derfor har vi valgt at støtte DsU Aalborg i afdelingens kampagne med at få flere DsU-afdelinger på benene i Region Nordjylland.

Partiformanden oplyste, at Himmerlandskredsen råder over tre pladser på liste A til regionrådsvalget.

 -Vi i Vesthimmerland er så heldige, at Mogens Ove Madsen er villige til at genopstillle. Han vil denne gang højst sandsynlig få følgeskab af to nye navne på listen, hvilket kan blive en udfordring med hensyn til at beholde stemmerne i kredsen, pointerede Herdis Brix.

Flemmming Møller Mortensen blev indstillet som kredsens folketingskandidat.

Herdis Brix genvalgtes til formandsposten, også A. Aage Mortensen, Ranum, John Vigsø, Hvorvarp, Vibeke Hvidsten, Hvalpsund, og Anders Kristensen, Vestrup, blev genvalgt til bestyrelsen.

Der blev på generalforsamlingen også givet en redegørelse fra regionen og fra Vesthimmerlands Byråd.

e-max.it: your social media marketing partner