FARSØ: Region Nordjylland har besluttet, at der skal laves en Råstofplan 2020 til afløsning af Råstofplan 2016. På den baggrund har Region Nordjylland sendt et forslag til Råstofplan 2020 i høring frem til den 1. oktober 2020.

I forslaget indgår et ønske fra Farsø Erhvervsråd med forslag om, at noget af råstofområdet ved Farsø udtages af planen, for at sikre mulighed for udvidelse af industriområdet i Farsø mod øst.

Det område der er tale om er området bag de eksisterende virksomheder langs Fabriksvej – mellem Svoldrupvej og Svingelbjerg.

I Råstofplan 2016 er området udpeget til graveområde for grusgraven sydøst for Farsø. Indenfor disse områder må der ikke planlægges for - og etableres anlæg, der begrænser mulighederne for råstofudnyttelse. Derfor består forslaget nu i at få graveområdet reduceret.         

Kigger man på resten af Vesthimmerlands kommune vil et lille område ved Skatskov blive udtaget, da indvinding er afsluttet her.

Til gengæld er der efter forslag fra en indvinder medtaget et nyt indvindingsområde nord for Blære.

Region Nordjylland har indbudt til Borgermøde her i september i Messecenter Vesthimmerland, hvor det forventes at det nye indvindingsområde ved Blære vil have størst debat, da det ligger tæt på drikkevandsressourcer.

e-max.it: your social media marketing partner