VESTHIMMERLAND: Dansk Byggeri (DB) laver årligt en erhvervsvenlighedsundersøgelse på linje med Dansk Industri (DI).

Vesthimmerlands Kommune får i Dansk Byggeri's erhvervsvenlighedsundersøgelsen en dårlig placering og falder i samlet placering fra en placering i 2019 som nummer 79 til i 2020 at være nummer 86. Detaljerne bag det samlede resultat viser meget brogede placeringer - således er Vesthimmerlands Kommune på 3 parametre placeret som nummer 1 og i på en enkelt parameter placeret som nummer 96. Når man som læser sammenfatter placeringerne på de enkelte parametre, så er den samlede placering ikke dannet ved et simpelt matematisk gennemsnit, idet de enkelte parametre vægter ganske forskelligt.

Den parameter som vægter mest i undersøgelsen er Byggesagsbehandlingstiden, idet denne som eneste parameter vægter med 100 %. Vesthimmerlands Kommune er i undersøgelsen placeret som nummer 69 vedr. Byggesagsbehandlingen, mod tidligere placering som nummer 33. Dette er det største fald på en enkelt parameter. Blandt øvrige parametre hvor der sker et større fald kan nævnes:

•Udbudspolitik - arbejdsgarantier. Falder fra en placering som nummer 71 til 83 - vægtes med ca. 73% •Arbejdsmarked og uddannelse - Politik om erhvervspraktik i folkeskoler. Falder fra en placering som nummer 55 til 69 - vægtes med ca. 89% •Arbejdsmarked og uddannelse - Langtidsledige. Falder fra en placering som nummer 63 til 76 - vægtes med ca. 39%

Ikke alt går tilbage. Vesthimmerlands Kommune går således også frem på visse parametre og de største fremgange sker på flg. parametre: •Arbejdsmarked og uddannelse - nyledige i arbejde. Stiger i placering fra nummer 51 til 17 - Vægtes med ca. 43% •Arbejdsmarked og uddannelse - Skole-virksomhedssamarbejde. Stiger i placering fra nummer 79 til 52 - Vægtes med ca. 93%

Det kan uden tvivl forventes, at sagsbehandlingstiden for byggesager vil være faldende i 2020, men det er samtidigt en forventning på landsplan. Dermed kan det samlede billede ude i samfundet være endog meget tilfredsstillende uden at dette vil kunne ses nævneværdigt i næste års undersøgelse.

 

e-max.it: your social media marketing partner