VESTHIMMERLAND: Sidste lørdag præsenterede Kultur- og Fritidsudvalget Vesthimmerlands nye kulturpolitik.

Det skete på Stenaldercenteret i Ertebølle med deltagelse af kulturelle foreninger, kommunalpolitikere og kulturforvaltningen.

Mange har været involveret i drøftelserne om den nye kulturpolitik. Kultur- og Fritidsudvalget har i forårsmånederne arbejdet med de mange forskellige bidrag, og kunne i april sende et udkast til den fremtidige Kulturpolitik i høring. Efterfølgende blev høringssvarene behandlet og indarbejdet i Kulturpolitikken, så udvalget i juni kunne videresende en endelig Kulturpolitik, som blev godkendt af Byrådet deb 25. juni.

Undervejs i tilblivelsen af Kulturpolitikken har kulturaktørerne givet udtryk for et ønske om en tættere og mere kontinuerlig kontakt med kulturpolitikerne. Det er et gensidigt ønske også fra medlemmerne af Kultur- og Fritidsudvalget. 

På mødet i Ertebølle blev kulturpolitikken fremlagt og efterfølgende drøftet i mindre grupper. Formålet med præsentation og mødet er hvordan man i fællesskab omsætter politikkens indsatsområder til handling både politisk og i kulturaktørernes praksis.

Sommermødet var desuden første skridt til at skabe en tradition for et kulturmøde i Vesthimmerlands kommune.

e-max.it: your social media marketing partner