FARSØ: I år kan det socialpædagogiske opholdssted for børn og unge, Altinget fejre 25 års jubilæum.

Her bringes historien om Altinget, som har budt på mangt og meget, gengivet at Altingets nuværende ejer og daglige leder Jeppe Tribler Graarup.

Startes af Bente og Steen Graarup
Efter mange år som folkeskolelærere på Farsø skole og som plejefamilie, træffer Bente og Steen Graarup den beslutning, at de vil opstarte et socialpædagogisk opholdssted for udsatte børn og unge.

Bente og Steen Graarup bruger ca. 1 år på at få ansøgt og godkendt opholdsstedet igennem Nordjyllands Amt. Det er en stor og omstændig proces, men godkendelsen og vedtægterne kommer på plads 1. november 1994. Altinget godkendes til at indskrive 4 unge i alderen 6-18 år.

Åbner 1. januar 1995
Den 1. januar 1995 flyttet den første beboer ind på Bjergvej 7.

Til at starte med bor Bente og Steen og deres hjemmeboende børn og plejebørn på adressen Bjergvej 7, hvorfra de driver opholdsstedet og stedets interne skole, sammen med 2-3 andre ansatte. Skolen har en intern skolestue på opholdsstedet.

Det har hele tiden været planen, at finde andre rammer/lokationer til opholdsstedet, så privatliv og arbejde ikke glider alt for meget sammen. I april 1995 køber parret det gamle lægehus på Højgaardsvej 9 i Farsø. Huset omdannes ikke til opholdssted, men indrettes som privatbolig for Bente og Steen og deres ene hjemboende søn og deres plejebarn.

Opholdsstedet Altinget bliver efterfølgende renoveret og indrettet til at kunne huse flere beboere. Beboertallet stiger fra 4 beboere til 6-7 beboere.

I og med der kommer flere børn og unge til, bliver der også ansat mere personale. Der ansættes endvidere en kontorassistent og en madmor til at hjælpe til med det administrative og den daglige husholdning på opholdsstedet og i skolen.

Anerkendt opholdssted
Altinget bliver hurtigt et etableret og anerkendt opholdssted ude blandt landets socialforvaltninger. Bente og Steen driver stedet ud fra familiære værdier og går meget op i, at stedet og omgivelserne føles som et rigtigt hjem. Ligeledes ligger det dem på sinde, at man som barn/ung på opholdsstedet blander sig med lokalbefolkningen og ikke lader sig stigmatisere. Det betyder bl.a. at man skal gå til minimum en fritidsaktivitet i det lokaleforeningsliv. Det betyder også meget for Bente og Steen, at man handler lokalt, tager et lokalt ansvar,  er engageret og støtter op om de ting der sker i lokalområdet.

Skole- og uddannelse har også altid været en kæphest for Bente og Steen. Kva deres uddannelse som skolelærere har de altid prioriteret at gjort en ekstra indsats for at Altingets børn og unge skulle klare sig godt både personligt, socialt og fagligt i skolen. Vigtigheden af at kunne begå sig socialt og fagligt i skolesammenhænge og tillære sig viden og være en del af et fællesskab, er essentielt for et barn/ung kan lykkes og begynde at tro på sig selv.

-Mange af de værdier fra dengang går igen, i det værdigrundlag Altinget  arbejder ud fra den dag i dag, fortæller Jeppe Tribler Graarup.   

Intern skole rykker til Skolegade
I 1999 efter flere år med intern skolestue på Bjergvej 7, bliver det besluttet at lave egen intern skole på en anden adresse. I 1999 indkøbes Skolegade 15, hvor der bliver indrettet skole i stueetagen og lejlighed til  enlige mødre med småbørn på 1. sal. Der etableres en samarbejdsaftale med Farsø Skole om at låne og bruge de samme undervisningsmaterialer som de øvrige elever bruger på hovedskolen, samt mulighed for at benytte sig af faglokaler, biblioteket og idrætsfaciliteter.  Planen om at arbejde med enlige mødre bliver dog aldrig realiseret og grundet pladsmangel bliver 1. sal efter kort tid inddraget til undervisningslokaler.

Den interne skole bliver godkendt af skoleforvaltningen i Farsø Kommune, som også har det generelle og specifikke tilsyn med skolen. PPR tilbyder løbende lærerne og pædagogerne på skolen konsultation og sagssupervision. Det viser sig hurtigt, at blive en stor succes. Godkendelsen udvides til at der kan visiteres andre børn og unge til skolen fra kommunens øvrige skoler og opholdssteder. Skolen bliver godkendt til at kunne indskrive max 14 elever. Undervisningen varetages af 3 lærere og 2 pædagoger.   

Sygdom skubber til generationsskifte
I 2002 får Steen konstateret kræft, hvorefter han bliver opereret og kommer i kemobehandling. Det viser sig ret hurtigt, at behandlingen ikke har den ønskede effekt, da kræften har spredt sig til andre organer i kroppen. I første omgang påtænker Bente og Steen at afvikle opholdsstedet. Der holdes familieråd og man kommer frem til at familiens mellemste søn Jeppe skal tage orlov fra sit arbejde og hjælpe til på opholdsstedet, mens Steen skal bruge sine kræfter på at blive rask.

Den 4. maj 2004 bliver Jeppe Tribler Graarup godkendt som konstitueret leder af Altinget af Tilsynet under Nordjyllands Amt. Han er 28 år, ung og uerfaren, men med masser af gåpåmod for at løse og løfte opgaven i sin fars fravær.

I juni 2005 dør Steen Graarup efter en lang kamp mod kræften.

Jeppe og hans familie vælger, med opbakning fra personalegruppen på Altinget, at føre opholdsstedet videre, og der sker i den forbindelse et generationsskifte i virksomheden.   

Jeppe og hans kone Karina flytter fra Aalborg og bosætter sig i Aars, med deres to små børn. Her bor de også den dag i dag med deres tre børn. Karina opsiger sit job som skolelærer på Sofiendal skole i Aalborg og bliver ny kollega med sin svigermor Bente på skolen. Sammen varetager de den daglige drift og undervisning af Altingets interne skoletilbud.

Efter mange år med kontor og regnskabsføring i privaten og afvikling af møder på opholdsstedet, bliver der i 2006 taget beslutning om at bygge et A-hus med kontor og mødelokaler på Bjergvej 7. Derved kommer man væk fra hovedhuset og generer ikke børnene med møder og besøg udefra, men stadig er man tæt på personalet.     


Altinget er en familievirksomhed, der i 1995 blev startet af Bente og Steen Graarup. I 2005 dør Steen Graarup men forinden sker der et generationsskifte i virksomheden, hvor sønnen Jeppe Tribler Graarup sammen med hans kone Karina bliver de nye ejere. Han bliver leder af stedet. Her ses Bente Graarup og Jeppe Tribler Graarup.

To opholdssteder slår sig sammen
I 2008 henvender to garvede medarbejdere fra det fondsdrevne opholdssted Fjordbo sig til Altinget, idet de har et ønske om at fusionere. De ønsker at deres personalegruppe skal forblive sammen med de nuværende børn og unge de har indskrevet, men under ledelse af Altinget. Tendensen på området på dette tidspunkt er den, at tilsynet og kommunerne stiller større og større krav til dokumentation og kvalitetssikring på de privatejede opholdssteder. Desuden holder mange kommuner igen med anbringelser og finder løsninger på indsatser længere nede af indsatstrappen. Dette gør arbejdsvilkårene skrøbelige for de små opholdssteder, som hurtigt kan komme i en økonomisk klemme, hvis der mangler 1-2 beboere. Så tanken om at fusionere og drage stordriftsfordele af at have to afdelinger og en større personalegruppe er tillokkende for Jeppe Tribler Graaup og hans personale.

I august 2009 er fusionen en realitet og fonden Fjordbo bliver opløst og deres medarbejdere og de indskrevne unge, kommer ind under organisationen Altinget.

-Vi vælger ikke at bibeholde lejemålet med Københavns kommunes kriminalforsorg, som ejer bygningerne ved det gamle Vitskøl Kloster, hvorfra Fjordbo drev opholdssted, fortæller Jeppe Tribler Graarup.

Altinget udvider til naboejendom
I stedet køber Jeppe og Karina naboejendommen på Bjergvej 6 og indretter gården til et opholdssted med plads til 5 beboere. En god beslutning, der giver Altinget en større fleksibilitet og råderum. Afdelingen får navnet Eska. Overskuddet i fonden Fjordbo kommer til glæde for kommunes pædagoger og socialrådgivere, idet midlerne bliver brugt til at afholde åbne og gratis kurser og foredrag, efter først til mølle-princippet. I kølvandet af fusionen med Fjordbo bliver der oprettet en satellit afdeling til Altinget på Jernbanegade 18. i Løgstør.  Afdelingen bliver godkendt til en specialiseret målgruppe på 2-3 unge i alderen 12-18 år, med en relativ høj personalenormering. Afdelingen får navnet Hekla.   

Afd. Hekla i Løgstør lukker og slukker i maj 2014.

-En beslutning der træffes ud fra en erkendelse af, at afdelingen og personalegruppen var for lille, samt at der var andre steder der er bedre til at håndtere netop denne målgruppe end os. I stedet valgte vi at koncentrere os om det vi er bedst til, fortæller Jeppe Tribler Graarup.

Skolereform lukker intern skole
Altingets interne skole lukker grundet den nye skolereform i 2014. Hovedårsagen er, at rød blok med Kristina Antorini i spidsen som undervisningsminister, laver en folkeskolereform med krav om inklusion, der betyder, at folkeskolen selv i højere grad skal kunne rumme specialundervisningen. I skolereformen er der krav om, at de private aktører underviser deres elever efter fagrækken, samt at der skal være en klassenormering på over 9 elever i klassen/skolen. Altinget forsøger at holde liv i skolen. Men da visitationen af elever fra egen kommune stopper, Er Altinget nødsaget til at lukke den interne skole på Skolegade 15 i juni 2014. Ejendommens 1. sal bliver efterfølgende brugt som udslusningslejlighed for de unge der ønsker efterværn gennem Altinget. Bygningen bliver sat til salg og solgt.  

Efter lukningen af Altingets skole og andre private skoletilbud i kommunen spredes mange af skolernes elever rundt omkring på folkeskoler og specialklasser i kommunen. Der bliver i kølvandet af lukningen af de private skoletilbud oprettet AKT-klasser på Farsø, Aars og Løgstør skoler.

Bente Graarup går på efterløn/pension og Karina Graarup bliver ansat på Farsø skole som specialklasselærer for skolens nystartede AKT+ tilbud. Karina er fortsat ansat på Altinget som medejer og som fast vikar.

På trods af en turbulent tid i forbindelse med genplaceringen af skolens elever, som ikke har været fordelagtig for de elever der skulle væk fra deres trygge skolemiljø og ud i et nyt og ukendt skoletilbud. Så må vi sige, at vi er ganske tilfreds med den måde vi i dag samarbejder med vores beboeres skoletilbud. Vi har et tæt og konstruktivt tværfagligt samarbejde med PPR og de respektive lærerteams, om det skolefaglige og det socialfaglige, der helt sikkert kommer den unge til gode, når der bliver trukket på samme hammel både i skolen og på opholdsstedet, fortæller Jeppe Tribler Graarup.

I 2019 indkøbes der en beboelsesvogn med eget køkken og bad til Altingets afd. Tindur. Øvelejligheden er for de unge mellem 16-18 år, som har brug for at bo-træne, inden de skal flytte ud i egen bolig. Unge som har sagt ja til udslusning- og efterværn efter de er fyldt 18 år.  


Altinget har dygtige, engagerede og loyale medarbejdere. Flere har fejret både 15 og 20-års jubilæum

I jubilæumsåret er Altinget fortsat et privatejet socialpædagogisk opholdssted med 2 afdelinger på adresserne Bjergvej 6 og 7.

Jeppe Tribler Graarup fortæller:

Vi er godkendt til at kunne gøre vores bedste for at støtte og hjælpe 12-13 børn og unge gennem en svær periode af deres liv. Derudover tilbyder vi udslusning- og efterværnsforløb til de i forvejen indskrevne unge, som nærmer sig 18 år, og skal ud og bo for sig selv i egen lejlighed. Forløbet kan tage afsæt i stedets udslusningslejlighed eller i en lejet bolig i lokalområdet eller nær uddannelsesbyen eller hvor den unge har fået tilbudt praktik- eller elevplads. Vi er i dag 22 ansatte på Altinget, bestående af 15 fastansatte 2 studerende og 5 faste vikarer. Det gør mig stolt som leder og anden generations ejere af opholdsstedet, at kunne se tilbage på, hvad vi sammen har udrettet gennem årerne. Vi er i dag et etableret opholdssted der har et indgående og specialiseret kendskab til vores målgruppe, der høster stor anerkendelse hos landets socialforvaltninger. Ved nærmere refleksion over hvorfor vi har kunnet eksistere i over 25 år, så tænker vi, at årsagerne er at vi følger med udviklingen og ikke mindst brænder for det vi laver.  Vi  har formået at bevare de nære familiærværdier i vores tilgang til de børn, unge og deres familier, som vi har haft fornøjelsen af at stifte bekendtskab med. Vi har igennem alle årene haft nogle super dygtige, engagerede og loyale medarbejdere, med hjertet på det rette sted. Vi er et sted som har fejret både 15 og 20-års jubilæum for vore medarbejdere, hvilket er en sjældenhed i en branche som vores.  De ansatte skal have en stor tak og anerkendelse for at have været medskabende til, at Altinget har skabt en tryg og udviklende kultur, der har ført stedet sikkert igennem de sidste 2½ årtier.   

-Jeg føler mig privilegeret og ydmyg over at have et arbejde, hvor man får lov til at få indblik i og hjælpe børn/unge og deres familier igennem, en til tider, svær periode af deres liv. Dette har beriget os med mange gode minder og oplevelser sammen med stedets beboere og deres familier.

En del af lokalsamfundet
Vi på Altinget ser frem til mange flere minder og oplevelser de næste 25 år.  Endvidere har vi et ønske om, at forblive et opholdssted der bakker op om det lokalsamfund vi er en del af. Vi er af den overbevisning, at hvis vi hjælper hinanden, så går det hele meget lettere. Vi har et ønske om at fortælle den gode historie videre og være medskabende til, at familien Danmark oplever, at udsatte børn og unge rundt omkring på de private opholdssteder får en omsorgsfuld og kvalificeret hjælp til at komme i trivsel og udvikle sig. Vi tror på, at hvis vi lykkes med denne mission, så vil vores fag og vores unge bliver mødt uden fordomme eller forudtagenhed, hvilket vil fremme muligheden for, at de vil føle sig velkomne og en del af det fællesskab de færdes i.

Afslutningsvis vil vi gerne takke samarbejdspartnere, skoler, kollegaer, naboer, de lokale erhvervsdrivende og de lokale foreninger for samarbejdet og for at række hånden ud, når vi har bedt om hjælp eller en vennetjeneste. Tak for samarbejdet og opbakningen gennem årerne. 

e-max.it: your social media marketing partner