VESTHIMMERLAND: I dag, var det præcis 60 år siden, at undervisningen på Vesthimmerlands Gymnasium startede.

Ganske vist under lidt primitive forhold, idet det første hold på knap 50 elever var henvist til lånte lokaler på Aars Skole, hvor en ny tilbygning netop var taget i brug. Derved kunne gymnasiet få til huse i den gamle bygning, der gik under navnet 1905-afdelingen, og først i 3.g flyttede gymnasieeleverne ind i den nyopførte bygning på Jyllandsgade 52.

Indtil 1960 havde de unge fra området, der ønskede at gå i gymnasiet, måttet tage til f.eks. Aalborg eller Viborg. Det var der selvsagt kun en lille del af dem, der gjorde, men med mekaniseringen af landbruget og affolkningen på landet, var der basis for at gøre noget ekstraordinært for intelligensreserven i f.eks. Vesthimmerland. Det var der et fremsynet sogneråd i Aars, der havde forståelse for, og det havde nedsat et udvalg til at arbejde med planerne. En udsendt delegation med borgmesteren og kæmneren i spidsen fik overbevist den radikale undervisningsminister Jørgen Jørgensen om, at der var hold i ønsket om at bygge et sognekommunalt gymnasium i Aars. Det skulle hurtigt vise sig, at de havde set rigtigt. Inden længe steg ansøgertallet til det nye gymnasium kraftigt, og det blev senere nødvendigt at udvide kapaciteten. I dag har to ungdomsuddannelser, stx og hf, til huse på matriklen.

I sidste uge mødte således ca. 160 nye forventningsfulde elever op til deres første skoledag, 116 stx-elever og 43 hf-elever. Til forskel fra pionererne fra 1960 var der en masse ældre elever til at tage godt imod de nye og vise dem til rette. De blev således budt velkommen af nogle elevambassadører, der også stod for et slags orienteringsløb rundt på gymnasiet.

Et større lærerkorps og ledelsen stod også parat til at gøre overgangen fra grundskole til gymnasium så let som mulig og f.eks. introducere eleverne til IT-systemerne. Der er også senere planlagt introduktionsture ud af huset.

Her var der ikke så mange lærere at tage af ved gymnasiets start i 1960. Borgmesteren måtte lægge øre til nogle spådomme om, at det ville blive umuligt at få adjunkter til at flytte til Vesthimmerland. Derfor iværksatte sognerådet et byggeri af nye lærerboliger i byen, bl.a. på Præstegårdsvej, så man kunne krydre stillingsopslagene med tilbud om en-familieshuse, der kunne lejes på favorable vilkår. Og se, om ikke det lykkedes at få selv københavnere til at flytte til byen!

I 1960 kunne eleverne på forhånd vælge mellem at gå på matematisk eller sproglig linje. I 2020 placeres stx-eleverne i første omgang helt vilkårligt i fem grundforløbsklasser, og først efter de tre måneders grundforløb kommer de i den studieretningsklasse, de har valgt, og som resten af gymnasietiden foregår i.  

I løbet af grundforløbet er der nogle ”introdage”, hvor de nye elever får lejlighed til at afprøve 2-3 studieretninger. Disse klasser har overskrifter som ”Sprog og kultur”, ”Krop og sundhed”, ”Samfund og verden”, ”Musik og kreativitet” og ”Natur og videnskab”.

Meget var således enklere i 1960. Dengang var der heller ikke noget, der hed corona-virus!

e-max.it: your social media marketing partner