VESTHIMMERLAND: Borgmester i Vesthimmerlands Kommune, Per Bach Laursen(V), inviterer Justitsminister Nick Hækkerup på besøg på baggrund af et fortsat stort behov for en nærpolitistation i Vesthimmerland.

I et åbent brev til justitsministeren skriver han:

Kære justitsminister Nick Hækkerup
I Vesthimmerland afventer vi fortsat med stor interesse, hvordan Regeringen konkret vil udmønte sit forslag om at oprette 20 nærpolitistationer, der skal bidrage til at skabe tryghed tættere på borgerne. I Vesthimmerland deler vi fuldt ud Regeringens ønske og ambition om at oprette nye nærpolitistationer, da Politiets lokale tilstedeværelse og forankring er helt afgørende for den nære tryghed, som alle borgere med rette kan forvente sig af en moderne retsstat og velfærdssamfund.

Den 5. februar 2020 gjorde jeg i et åbent brev opmærksom på det store behov for et nærpoliti, som borgerne i Vesthimmerland oplever. Da jeg endnu ikke har hørt nærmere om, hvordan Regeringen vil udmønte sit forslag, vil jeg gerne invitere justitsministeren på besøg i Vesthimmerland til en drøftelse af dels hvilke udfordringer, som vi oplever i landkommuner uden en nærpolitistation, og dels hvilke mulige løsninger, der kan skabes i et samarbejde mellem nærpolitiet og kommunen.

Jeg ser meget frem til at høre nærmere fra ministeren.

Baggrund
I det brev Borgmester Per Bach Laursen sendte den 5. februar til Regeringen, ridsede han Vesthimmerlands situation op:

Mere end 37.000 borgere i Vesthimmerland står i dag uden nærpolitistation

Den 1. maj 2017 lukkede 8 nærpolitistationer i Nordjylland. Det havde den meget ærgerlige og triste konsekvens, at de sidste nærpolitistationer i Vesthimmerland forsvandt fra Løgstør og Aars. Dermed står godt 37.000 borgere i dag uden et nærpoliti, der er lokalt forankret i Vesthimmerland. Lukningen af den sidste nærpolitistation har desværre skabt grobund for en større utryghed i kommunen, da afstandene til det nærmeste politi i dag er blevet meget store.

Responstider dobbelt så lange som i Frederikshavn Kommune
I Nordjyllands Politikreds lå den gennemsnitlige responstid i hele kredsen i 2019 på under 10 minutter, mens responstiden i Vesthimmerland lå ganske markant over gennemsnittet. Responstiden til vores borgere ligger ifølge den seneste opgørelse på over 16 minutter. Til sammenligning ligger responstiden for borgere i Frederikshavn Kommune på blot det halve – nemlig 8 minutter. Forklaringen på denne forskel er ganske simpel: Frederikshavn Kommune har fortsat en politistation, hvorfra Politiet hurtigt kan rykke ud.

Over 50 kilometer til nærmeste politistation
De nærmeste politistationer for vores borgere ligger i henholdsvis Hobro og Aalborg . Det betyder, at borgere fra den vestlige del af vores kommune har over 50 kilometer til den nærmeste politistation. Og det er alt for langt, hvis vi skal skabe tryghed for alle borgere.

Placér en af de kommende nærpolitistationer i Vesthimmerland
Centraliseringen af Politiet og den løbende lukning af nærpolitistationer de seneste 10 år har uomtvisteligt medført en stigende utryghed for borgerne i Vesthimmerland. Jeg håber derfor, at Regeringen og Folketinget vil arbejde positivt for en decentralisering og samtidig placere mindst én af de kommende 10 nærpolitistationer vest for Storebælt i Vesthimmerland.

e-max.it: your social media marketing partner