VESTHIMMERLAND: I juni indgik Regeringen en aftale med Folketingets partier om sommeraktiviteter for børn og unge fra 6 til 17 år, der skal sikre, at alle danske børn og unge får den bedst mulige sommer med mulighed for at deltage i både faglige og sociale fællesskaber og aktiviteter.

Regeringen har i alt afsat en pulje på 200 mio. kr., heraf er Vesthimmerlands Kommunes andel kr.  1.298.000 kr.

Aktiviteterne i sommeraktivitetsforløbene skal falde inden for følgende formål: 1. De skal bidrage til at lukke de faglige huller, der kan være opstået hos nogle børn og unge som følge af skolelukningen. 2. De skal understøtte et socialt/trivselsmæssigt formål med fokus på børn og unges deltagelse i fællesskaber samt understøtte deres interesser i øvrigt og udfordre dem til at prøve nye og anderledes aktiviteter.

Begge formål vil kunne understøtte et kriminalpræventivt sigte.

Sommeraktiviteterne afvikles af Vesthimmerlands Kommune, som også er ansvarlig for sommeraktiviteternes gennemførsel.

Sommeraktivitetsforløbene kan kombinere elementer af faglige undervisningsaktiviteter med et fokus inden for folkeskolens fag med elementer, der fokuserer på kultur-, idræts- og udeliv.

Sommeraktivitetsforløb kan bestå af: Undervisningsaktiviteter, Opskalering af eksisterende kommunale sommerferietilbud, Nye kommunale tilbud, der kombinerer aktiviteternes todelte formål og Tilbud, der laves i samarbejde mellem kommunerne, foreningsliv, idrætsorganisationer, kulturinstitutioner mv.

Målgruppen for sommeraktivitetsforløbene er børn og unge i alderen 6-17 år. Sommeraktivitetsforløbene udbydes i hele perioden for skolernes sommerferie i samarbejde med bl.a. DGI og foreningslivet i Vesthimmerlands Kommune.

Da der skal arbejdes hurtigt for at få aktiviteterne op at stå og få arrangører til at byde ind, har Vesthimmerlands Kommune valgt at fordele midlerne således:

 Kr. 493.000 kr. til UNGVesthimmerland, Kr. 250.000 kr. til Familieafdelingen og  kr. 540.000 til Kultur- og Fritidsafdelingen. Herudover er der afsat 15.000 kr. til revision.  Eventuelt uforbrugte dele af det udbetalte tilskud skal tilbagebetales.

e-max.it: your social media marketing partner