VESTHIMMERLAND: De fire handelsstandsforeninger i Vesthimmerland - henholdsvis Aalestrup, Løgstør, Farsø og Aars Handelsstandsforening - har sammen søgt om et samlet ekstraordinært tilskud fra Vesthimmerlands Kommune som følge af nedlukningen af samfundet i forbindelse med Covid-19.

Ansøgningen begrundes med, at nedlukningen af samfundet, herunder handelslivet i Vesthimmerland, har ramt det lokale handelsliv hårdt, nogle har sågar været tvangslukket. Flere butikker risikerer at lukke helt, hvis der ikke bliver gjort en ekstraordinær indsats, som kan medvirke til at skubbe gang i det lokale handelsliv igen i takt med at samfundet genåbnes.

Foreningerne har søgt om tilskud på i alt kr. 500.000 øremærket til aktiviteter i forbindelse med genåbningen af samfundet. Foreningerne ønsker at bruge midlerne forskelligt og vil senere afrapportere til kommunen hvordan midlerne konkret er blevet anvendt lokalt.

I forvejen yder Vesthimmerlands Kommune årligt et tilskud til foreningerne på sammenlagt kr. 441.000, fordelt således: Aalestrup Handelsstandsforening 88.150 kr., Farsø Handelsstandsforening 98.200 kr., Løgstør Handelsstandsforening 98.200 kr. og Aars Handelsstandsforening 158.450 kr. Beløbene er fordelt efter antallet af medlemmer.

Handelsstandsforeningerne pointerer, at det vigtigt at bevare et rigt handelsliv i Vesthimmerland. Det vil have betydning for tilflytningen til kommunen, at der fremadrettet vil være mulighed for at have et godt handelsliv i alle 4 handelsbyer.

Det ekstraordinære tilskud på kr. 500.000 er blevet drøftet i Økonomiudvalget og Byrådet, der begge har givet grønt lys til ekstrabevillingen.

Pengene tages fra det beløb på 1. mio. kr. der i 2020 var afsat til Made In Denmark golfturneringen i Gatten. Golfturneringen er som bekendt i år blevet aflyst.

e-max.it: your social media marketing partner