FARSØ: Det har ikke undgået nogens opmærksomhed, der færdes langs hovedgaden i Farsø, at forberedelserne til nedrivningen af det gl. mejeri i Søndergade er i gang.

For 2 uger siden kom containere på plads, således de sidste efterladenskaber i bygningerne kunne sorteres og fjernes. I sidste uge skiftede mejeribygningens facade mod Søndergade tilmed farve til den oprindelige røde murstensfarve, efter at skadelig maling var blevet sandslebet væk for at blive deponeret.

Projektleder i Team Ejendom i Vesthimmerlands Kommune, Peter Ingstrup Olesen, der projekterer nedrivningen fortæller:

-Nedrivningen af Farsø gl. mejeri har haft en god opstart. Opgaven blev vundet af Virenfeldt og Nielsen ApS fra Overlade, som har indgået et samarbejde med nedbrydningsfirmaet Kingo Karlsen A/S. Samarbejdet mellem entreprenørerne, kommunens rådgiver DGE Miljø- og Ingeniørfirma og Vesthimmerlands Kommune ligger på et godt niveau, som er med til at få opgaven til at glide rigtig godt. Entreprenøren godt i gang med at fjerne miljøskadelige og miljøfarlige stoffer, som er fundet i bl.a. facademalingen.

Når man begynder at sanere en bygning før nedrivning, dukker der ofte skjulte konstruktioner op inde i bygningen. Disse skjulte konstruktioner er ofte med til at forsinke arbejdet, fordi der bl.a. skal tages materialeprøver af den fundne konstruktion, så det kan afklares om der er skadelige eller farlige stoffer, som skal saneres før nedrivning. I denne sag har entreprenøren været god til at gøre kommunens rådgiver opmærksom på sådanne fund, så der kunne ske hurtig prøvetagning for ikke at forsinke processen unødigt.

Som det ser ud lige nu, vil bygningen være væk i starten juli, så der er plads til etablering af en ny p-plads.

Peter Ingstrup Olesen oplyser at selve nedrivningen af forbygningen mod Søndergade og skorstenen vil gå i gang på mandag. Af sikkerhedsårsager vil Søndergade omkring mejeriet, derfor være afspærret mandag og tirsdag i dagtimerne, og man skal derfor regne med omkørsel.

e-max.it: your social media marketing partner