VESTHIMMERLAND: Vesthimmerlands Byråd besluttede den 30. april 2020 at frigive en ansøgningspulje på 664.000 kr. til turismefremme ved Limfjorden langs Vesthimmerlands vestkyst

Siden er projektbeskrivelser for innovative turismeprojekter, der kan gennemføres denne sommer, tikket ind hos Vesthimmerlands Kommune. I alt 22 projekterer er det blevet til, der udgør en samlet sum på 2.295.400.

Efter en gennemgang af kriterier - og sandsynlighed for gennemførelse i indeværende sommersæson, havde kommunens forvaltning indstillet en række projekter til Økonomiudvalgets udvælgelse i sidste uge. Projekter der sammenlagt giver puljens beløb på kr. 664.000.

Glæden var stor, hos modtagerne af pengene, da det blev kendt torsdag formiddag hvem Økonomiudvalget havde udvalgt.

De er nu klar til at gå i gang, således at turister i løbet af få uger kan benytte sig af de nye tilbud.  


Disse projekter støttes af Turismepuljen 2020. 

 

Fakta: Turismepuljen 2020
Puljen blev besluttet på møde i Byrådet den 25. april 2019, hvoraf det fremgik, at ”af budgettet skal der i Destination Himmerland samarbejdet reserveres midler til en særlig indsats for Vesthimmerlands Kommunes Limfjordsområde - særligt Hvalpsund, Ertebølle, Rønbjerg og Løgstør
I 2020 er puljen på 664.000 kr.
Ansøgningerne er sendt til Vesthimmerlands Kommune.  Økonomiudvalget har fordelt de 664.000 kr. ved prioritering af de indkomne ansøgninger ud fra disse kriterier for puljens anvendelse:

Kriterier for udmøntning - gældende for 2020.
Puljen er åben for aktiviteter og lign., der kan fremme turismen og øge antallet af gæster og besøgende i Vesthimmerlands Kommune. Puljen støtter bredt og er åben for alle ideer, men aktiviteter og lign. skal være turismerelateret, og ansøgninger vil derudover blive vurderet på følgende kriterier:
•Skaber aktiviteten øget omsætning
•Er aktiviteten nytænkende og nyskabende
•Er der lokalt engagement og opbakning til aktiviteten
•Gøres der brug af lokale ressourcer i aktiviteten
•Er der varige effekter af aktiviteten
•Udvikler aktiviteten samarbejdet/ partnerskaber langs Limfjorden
Puljen anvendes til turismeaktører i Vesthimmerlands Kommunes Limfjordsområde. Ansøgere skal derfor være lokalt forbundet med dette område, og aktiviteten eller lign., der ansøges om tilskud til, skal gennemføres i Limfjordsområdet i Vesthimmerlands Kommune.

Puljen kan ikke anvendes til direkte støtte af enkelte virksomheder eller deres aktiviteter. Virksomhedsrettede ansøgninger skal være åbne over for en åben kreds af virksomheder i området og i branchen.

Puljen kan alene søges til markedsføring, hvis det sker i samarbejde med et destinationsselskab, som udgangspunkt Destination Himmerland. En annoncering af aktiviteten opfattes ikke som markedsføring.

 

Der kan maksimalt ansøges om 200.000 kr. i støtte til en enkelt aktivitet.

  

 

e-max.it: your social media marketing partner