VESTHIMMERLAND: To gange om året fremlægger skole- og dagtilbudschef i Vesthimmerlands Kommune, Anders Norup, de fremskrevne børne- og elevtal for kommunen for Børne- og Familieudvalget.

Dette gør han med følgende oversigter og kommentarer:

Det fremskrevne elevtal tager udgangspunkt i de sidste fire års gennemsnitlige indskrivningsprocenter.

På baggrund af kendt elevtal pr. 14. april 2020, kendt fødselstal i skoledistriktet og ovenstående gennemsnitlige indskrivnings fremkommer følgende prognose for elevtallet på den enkelte skole

Der forventes fortsat en nedgang i elevantallet grundet lavere fødselstal. I forhold til tidligere prognoser er billedet fortsat usikkert i Aars by, idet der typisk er stor vandring på tværs af skoledistrikterne. Væsentligste ændring siden sidste prognose er, at Vestrup Skole kan forvente et stigende elevtal.

 

På dagtilbudsområdet viser fremskrivningstallene fortsat, at der er pres på i forårsmånederne i Farsø, Aars og Aalestrup indtil MiniSFO starter op. I Aars er der med flytningen af Bakgården, og den foreslåede flytning af Blå Stue fra Børnehaven Mejsevej taget tiltag til at øge kapaciteten.

e-max.it: your social media marketing partner