FARSØ: Byrådet er indkaldt ekstraordinært torsdag den 11. juni vedrørende en sag om valg til skolebestyrelsen på Farsø Skole, som grundet en elektronisk afstemning ikke er foregået helt efter reglerne.

Kort og godt går det på, at to stemmer, der modtaget efter valghandlingens afslutning er blevet talt med. Fadæsen blev opdaget, da to forskellige valgresultater blev meldt ud. Et lige efter valget og et andet ugen efter. De to stemmers forskel har også givet udslag for en kandidat til skolebestyrelsen, som først blev meldt valgt ind, og herefter ude i anden omgang.

Da valghandlingen er uopsætteligt, kræver det et ekstraordinært Byrådsmøde. Byrådet skal derfor først omstøde valget, og beslutte at lade det gå om efter nyopsatte regler. 

Det er skole- og dagtilbudschef i Vesthimmerlands Kommune, Anders Norup, der har bedt Byrådet kigge på sagen.

I sagbehandlingen lyder det: På baggrund af en konkret hændelse i forbindelse med valghandlingen til et skolebestyrelsesvalg i maj 2020, er der opstået et behov for supplerende regler vedrørende klager over valghandlingen til skolebestyrelsesvalg. Den fremsendes hermed til godkendelse, så valghandlingen kan gennemføres inden udløbet af valgperioden 31. juli 2020. Det kræver et ekstraordinært Byrådsmøde.

Det er på baggrund af en konkret klage i forbindelse med valghandlingen til skolebestyrelsesvalget på Farsø Skole i maj måned at Skole- og Dagtilbudschefen har truffet beslutning om omvalg, da bekendtgørelsens bestemmelse om afgivelse af stemmer ikke var overholdt og valgbestyrelsen ikke inden valgets afholdelse, havde vedtaget retningslinjer i forhold til vurdering af stemmer modtaget efter valghandlingens udløb.

Skoleforvaltningen har søgt juridisk vejledning i Ministeriet, som vurderer, at det blot er afstemningen, der skal gå om og ikke selve valghandlingen. Det betyder, at der med en politisk godkendelse i Byrådet af følgende supplement til Bilag 1 til styrelsen af kommunens skolevæsen, er muligt at afvikle valget i slutningen af juni 2020.

Bilag 1 "Vedr. regler for valg til skolebestyrelsen" er vedtaget af Byrådet den 16. februar 2017. Følgende tilføjelser til kapitel 10 anbefales: § 31 stk. 4 Omvalg som følge af fejl i afstemningsproceduren herunder optælling afvikles blandt de allerede opstillede kandidater.

§ 31 stk. 5 Omvalg som følge af fejl i processen (f.eks. valglisten, opstillingsproceduren, afvikling af valgmøde eller afgørelse om fredsvalg) fører til omvalg, hvor proceduren starter helt forfra.

§ 31 stk. 6 Valgbestyrelsen skal, inden afvikling af valghandling, udfærdige en retningslinje for vurdering af gyldige stemmer. Heraf skal fremgå, at stemmer modtaget efter valgets afslutning betragtes som ugyldige stemmer.

Af Undervisningsministeriets Coronaside fremgår, at valg til skolebestyrelsen ikke kan udskydes til efter den 1. august. Der er ikke ændret i reglerne om skolebestyrelser og deres valgperiode. Forældrerepræsentanternes valgperiode gælder derfor fra den 1. august 2020, uanset om det er ordinære eller forskudte valg. Valget skal derfor være afholdt forinden denne dato.

Derfor er det nu Farsø Skoles opgave at få foretaget et omvalg til skolebestyrelsen inden udløb af denne valgperiode.

e-max.it: your social media marketing partner