VESTHIMMERLAND: Der er mangel på social- og sundhedshjælpere og – assistenter, derfor udvider uddannelsesinstitutionen SOSU Nord nu sit udbud af uddannelsesmuligheder

med etablering af en lokalafdeling i Vesthimmerland for at rekruttere flere elever til social- og sundhedsuddannelserne

Med udvidelsen udbyder SOSU Nord nu både Grundforløb 1 – Sundhed, omsorg og pædagogik – og Grundforløb 2 til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent på lokalafdelingen, der fysisk kommer til at bo hos Erhvervsskolerne Aars. Det sker allerede fra august i år.

Fokus på lokal forankring og studiemiljø
På SOSU Nord glæder man sig over den fysiske placering af den nye lokalafdeling i det eksisterende campus-miljø, der er omkring Erhvervsskolerne.

-For os er det vigtigt, at vores elever får en hverdag i et miljø, der summer af uddannelse, aktivitet og læring, siger direktør Lene Kvist. Og her har Erhvervsskolerne nogle spændende og stimulerende rammer, hvor SOSU Nords elever kan indgå i et samspil med de mange forskellige elever. Vi glæder os også til samarbejdet med 10. klassecentret, der jo bor samme sted, og som vi håber at kunne tiltrække endnu flere elever fra ved at udvide vores uddannelsestilbud.  

Direktør for Erhvervsskolerne Aars, Ulf Givskov Bender er også tilfreds med at lægge rammer til det nye uddannelsestilbud: På Erhvervsskolerne Aars har vi en ambition om at sikre flest mulige uddannelsestilbud i Himmerland. Derfor er vi glade for nu at kunne lægge hus til SOSU Nords nye lokalafdeling, og vi ser frem til at lære undervisere og SOSU-eleverne at kende.  

Det kræver stærke alliancer og samarbejde at få det nye uddannelsestilbud sat godt i gang. Udover samarbejdet med Erhvervsskolerne Aars og 10. klassecentret har SOSU Nord indgået samarbejdsaftale med HF & VUC Nord om opkvalificeringsforløb for ledige og tosprogede, der har brug for at forberede og kvalificere sig til start på grundforløbet, ligesom der skal etableres samarbejde med FGU Himmerland.  

Partnerskabsaftale med Vesthimmerlands Kommune
Derudover har SOSU Nord og Vesthimmerlands Kommune indgået en partnerskabsaftale om rekruttering og fastholdelse af elever i social- og sundhedsuddannelserne. Overordnet er formålet med den nye lokalafdeling netop at sikre, at Vesthimmerlands Kommune fremadrettet kan få kvalificerede medarbejdere til ældre- og sundhedsområdet.  

Morten Lund, direktør for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Vesthimmerlands Kommune, udtrykker stor tilfredshed med, at der nu er endnu et uddannelsestilbud i Vesthimmerland. 

Mangler medarbejdere til sundheds- og ældresektoren
-Det er godt for borgerne, at vi nu tilføjer et uddannelsestilbud, som kan imødegå kommunens udfordringer med at sikre rekruttering af dygtige medarbejdere til især sundheds- og ældresektoren. Derudover kan vi kun være yderst glade for, at det positive samarbejde mellem kommunen og uddannelsesinstitutionerne er med til at sikre, at borgerne har mulighed for at få en god og relevant uddannelse lokalt i Vesthimmerland. 

Partnerskabsaftalen skal desuden sikre, at eleverne på den nye lokalafdeling oplever en tæt kobling til kommunens ældre- og sundhedsområde allerede undervejs i grundforløbet.  

-Vi uddanner eleverne til at løse opgaver på ældre- og sundhedsområdet, og eleverne skal efter grundforløbet have en uddannelsesaftale med kommunen for at komme videre på hovedforløbet. Derfor er det en afgørende kvalitetsparameter for eleverne på vores lokalafdeling, at de allerede undervejs i grundforløbet får mulighed for besøg på kommunens ældreområde, og lærer kommunens uddannelseskoordinatorer og organisation at kende, siger Lene Kvist, der tror på, at et endnu tættere samarbejde også forbedrer elevernes chance for at gennemføre deres uddannelse.  

Om social- og sundhedsuddannelserne
Social- og sundhedsuddannelserne er erhvervsuddannelser, hvor der veksles mellem skoleforløb i SOSU Nords lokaler på Erhvervsskolernes Aars og praktikforløb i eksempelvis Vesthimmerlands Kommune – altså får man under uddannelsen en bred teoretisk og praktisk viden.
 

Som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent spiller man en vigtig rolle for mennesker, der har brug for pleje og omsorg i deres hverdag, og hjælper dermed med at øge livskvaliteten for disse mennesker.  

Med uddannelsen som social- og sundhedsassistent kan man søge arbejde direkte efter endt uddannelse, men uddannelsen giver også adgang til mellemlange videregående uddannelser som sygeplejerske, fysioterapeut og andre sundhedsfaglige uddannelser.  

SOSU Nord har netop nu åbent for ansøgning til grundforløbene der starter til august, og håber med det udvidede engagement, at lokalafdelingen i Aars fremadrettet kan være med til at levere kompetente social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter til lokalområdet.

 

e-max.it: your social media marketing partner