STRANDBY: Nedrivningen af Strandby gl. skole går som planlagt. Entreprenøren er færdig med at miljøsanere skolen for miljøfarlige og miljøskadelige stoffer, og er nu påbegyndt selve nedrivningen.

Som det ser ud nu, så er entreprenøren færdig før sommerferien, som forventet. 

Strandby centralskole blev opført i 1962. Da den var på sit højeste havde den alle klassetrin fra børnehaveklasse til 9. klasse. I de seneste år også en LBO.  

I forbindelse med en ny kommunal skolestruktur i 2016 blev Strandby Skole nedlagt og skoledistriktet lagt sammen med Farsø.  Allerede mens skolen var i gang var den renoveringstrængende. 

I 2016 blev skolebygningerne inklusive den nye del overdraget til Vesthimmerlands Naturfriskole, men i 2017 hjemkøbte Vesthimmerlands Kommune den gamle del af skolen igen for Landsbypuljemidler med henblik på at nedrive hele eller dele af bygningerne.         

Siden er skolebygningernes inventar blevet uddelt til kommunens andre skoler i det omfang der har været mangler og behov.  

Vesthimmerlands Kommunes Landsbycoach har afholdt Borgermøder i Strandby med henblik på en drøftelse med borgerne omkring bygningerne ved Strandby Skole. Her har der kun været interesse for den nye del af skolebygningerne, som indtil 2018 husede Vesthimmerlands Naturfriskole.    

Omfanget af nedrivningsopgaven er primært kun nedrivning af de gamle skolebygninger, men der vil også blive fjernet slidte asfaltarealer hvor der tidligere var cykelparkering. Efter nedrivning vil arealet blive tilsået med græs.  

Nedrivningen af den gamle del af Strandby Skole beløber sig til ca. 3.2 million kroner. Efter nedrivningen vil arealet kunne anvendes af borgerforeningen, spejderne m.fl. i Strandby.


 

e-max.it: your social media marketing partner