HIMMERLAND: Det er ikke gået nogens næse forbi, at turismeerhvervene burde have været skudt godt i gang med en god og travl påske, men blev det ikke p.g.a. coronaen.

Derfor arbejder Destination Himmerland i disse dage for at imødekomme en sæson, hvor fokus primært bliver på det danske marked.  

Tidligere på foråret modtog Destination Himmerland sammen med 17 andre destinationer i Danmark i regi af Danske Destinationer en pulje penge på kr. 500.000,- pr. destination i projekt “Genstart turismen” i samarbejde med bl.a. VisitDenmark og Dansk Kyst- og Naturturisme, til at markedsføre egen destination. Disse penge er ved at blive udmøntet i planlagte kampagner målrettet det danske marked.

-​Vi står overfor en højsæson, hvor vi skal genstarte turismen og ikke mindst hjælpe vores erhverv mest muligt. Derfor har vi bl.a. valgt at have fokus på danske børnefamilier i forbindelse med børnenes sommerferie, som den primære målgruppe, udtaler turistdirektør Jimmi Stæhr-Petersen, som fortsætter, Vi er parate til at eksekvere i forhold til planlagte kampagner afhængig af, hvad udmeldingen bliver fra Folketinget. ​   

Kampagner i forbindelse med genstarten af turismen
Destination Himmerland rummer en bred mangfoldighed af turismeprodukter og har et væld af spændende turismeerhverv, som alle skal hjælpes i genstarten af turismen både i forhold til at tiltrække børnefamilier, unge par samt modne par og mødeturisme. Kampagner til disse spor vil starte med at blive igangsat ultimo maj.  

Herefter følger kampagnerne rettet mod forskellige målgrupper som perler på en snor. Kampagnerne er mere rettet mod nicer med temaer som golf, lystfiskeri, vandre- og cykeloplevelser, forkælelse og ikke mindst mødeturisme.  

Destination Himmerland har i forbindelse med genstarten af turismen dannet nogle stærke samarbejder med kampagner på tværs af destinationer. F.eks. går Destination Limfjorden og Destination Himmerland sammen om nogle kampagner med fokus på Limfjordsområdet.   

Der er også fokus på de udenlandske nærmarkeder, Norge, Tyskland og Holland, som dog står standby. Disse kampagner blev besluttet før corona meldte sin ankomst, og skabte fokus på Himmerland som feriedestination. På nuværende tidspunkt har det tyske feriemagasin NORDIS en artikel om Himmerland som feriedestination.   

Skibet bygges mens vi sejler
Som noget nyt nedsætter Destination Himmerland en gruppe, der skal være med til at genere ​inputs fra forskellige turismeerhverv fra hele destinationen.

-​Vi glæder os til at komme endnu tættere på erhvervet, specielt i denne tid, hvor tingene ikke er som de plejer, men hvor vi virkelig skal holde fingeren på pulsen, siger Helene Christensen fra Marketing, som pointerer, Vi er i en tid, hvor vi nærmest bygger skibet mens vi sejler, forstået på den måde, at vi markedsfører destinationen, mens den åbnes op for at give turismen et boost i en uvant situation. For vi ved reelt ikke, hvor meget efterspørgsel der bliver på ferieoplevelser, men vi er klar på enhver situation. ​    
 

Vi er i en tid, hvor destinationerne i Danmark kommer til at dele om turisterne, derfor skal destinationerne være gode til at flytte turisterne rundt i landsdelene. Det betyder, at turisterne, der f.eks. befinder sig ved Vestkysten skal lokkes ind til Himmerland og de turister, der f.eks. på i sommerhus ved Himmerlands østkyst skal selvfølgelig også besøge Aalborg, men også i høj grad internt i destinationen skal turisterne mobiliseres.    

Denne mobilisering af turisterne skal ske ved hjælp af f.eks. online geografiske kampagner, via trykte medier som f.eks. en sommeravis og ikke mindst de online platforme såsom 17 informationsskærme fordelt i Vesthimmerlands og Mariagerfjord kommuner.    

Turismeerhvervet i Destination Himmerland står klar til at modtage turisterne, og glæder sig til at servicere turisterne. Det samme er Destination Himmerland i forhold til at klargøre turistbureauet i Øster Hurup, informationen på Mariager Saltcenter og de mange self-service-steder fordelt i hele destinationen.  

Ny strategi under udvikling
Destination Himmerland er på nuværende tidspunkt ved at udvikle en ny strategi for hele destinationen. Der er hentet professionel hjælp fra konsulentvirksomheden Orange Elevator, og arbejdet med strategien er igangsat. I processen bliver alle medarbejdere, udvalgte aktører og partnere og bestyrelse inddraget, således den helt rigtige strategi bliver lagt, og således alle kan se dem selv i den.   

-​Det er en rigtig spændende tid vi er i på alle fronter, pointerer turistdirektør Jimmi Stæhr-Petersen, som fortsætter, ​i forbindelse med sammenlægningen af de gamle destinationer blev der ansøgt midler hos Dansk Erhvervsfremmebestyrelse til facilitering af den nye destination herunder selve strategiarbejdet. Vi ser frem til at arbejde med det, og vi glæder os til at se, hvor den vil bringe Destination Himmerland hen på et langsigtet plan. ​ Det er planen, at den nye strategi vil blive præsenteret i september 2020.

 

 

e-max.it: your social media marketing partner