FARSØ: Genåbningen af det nordjyske sundhedsvæsen er i fuld gang. Flere aktiviteter, som midlertidigt har været lukket ned under coronakrisen - eller flyttet fra sygehuset i Farsø - vender nu tilbage.

Helt blev sygehus lagt om med kort varsel
Da coronakrisen for alvor tog fat, blev dagligdagen på Farsø Sygehuse ændret med kort varsel. Midt i marts blev planlagte behandlinger stillet i bero og andre aktiviteter måtte flytte ud for at gøre plads på sygehuset til at tage imod en helt ny type patienter. I alt 108 sengepladser var til rådighed i Farsø som en del af Region Nordjyllands eskaleringsplan for at kunne håndtere corona-epidemien.

Så galt gik det heldigvis ikke. Covid-19 ser ud til at være under kontrol i denne omgang, og nu er det nordjyske sundhedsvæsen ved at stille om til en hverdag, der mere ligner den, der var gældende før krisen.  

Diagnostisk Center og medicinsk dagsafsnit er genåbnet
I Farsø er Diagnostisk Center genåbnet for patienter, der undersøges for uklare symptomer. Det samme er Medicinsk Dagafsnit, der blandt andet behandler patienter med blodprop. Diabetes-ambulatoriet følger senere i denne uge. 

Den øvrige aktivitet i medicinsk dagafsnit vil stille og roligt blive genetableret - gigtlidelser og lungesygdomme trækker dog lidt længere ud.  

For at mindske risiko for corona smitte samles færre patienter i venteværelset ved at der er længere tid mellem undersøgelserne. Desuden skabes der mere plads i venteværelserne.  

Palliativ afsnit tilbage i næste uge
På mandag forventes også det palliative afsnit at være tilbage i Farsø. Afsnittet for lindrende behandling flyttede 16. marts til Hobro. Afdelingen har 6 senge og vender tilbage i de rammer, som afsnittet hidtil har ligget i.  

4 ud af 6 operationslejer genåbnet
Ortopædkirurgien, som fylder en stor del af aktiviteten på Farsø Sygehus, har været i gang i nogle uger, og der er genåbnet 4 af de 6 operationslejer. Afdelingen er gået i gang med ambulant aktivitet, der dækker alle de underspecialer, som ortopædkirurgien i Farsø varetog før coronakrisen - knæ, hofte, hånd og skulder.
 

Skulderoperationer, der skal laves indenfor en uge, har i en periode været udført på hospitalet i Thisted, men er nu også tilbage i Farsø. Når det gælder håndoperationer, der skal udføres inden for en uge, varetages de fortsat primært i Hjørring. Efter planen sker der en delvis tilbageflytning af håndoperationerne fra uge 20.  

Flere patienter får tilbud om undersøgelse og behandling
Ortopædkirurgien har aktivitet på alle hverdage, og skadestuen har i hele perioden været i drift. 

- Samtidig med vi skal sikre den nødvendige kapacitet til at behandle patienter med Covid-19, er det vigtigt, vi får øget muligheden for at tilbyde patienter med andre lidelser den undersøgelse og behandling, de har brug for. Øget aktivitet i Farsø og tilbageflytning af funktioner til sygehuset er en vigtig brik i, at vi kan løfte den opgave, siger hospitalsdirektør Jens Ole Skov, Aalborg Universitetshospital. 

Sygehuset indgår stadig i Covid-19 beredskabet
Selvom der ikke længere er Covid-19 patienter i Farsø, indgår sygehuset fortsat i Region Nordjyllands Covid-19 beredskab. Hvis behovet opstår, kan der igen oprettes sengepladser til coronasmittede. 

- Jeg er glad for, at vi kan flytte aktiviteterne tilbage til Farsø. Nu hvor epidemien er kommet mere under kontrol, kan vi lige så stille vende tilbage til normal aktivitet. Jeg vil gerne sende en stor tak til medarbejdere og ledere på Farsø-matriklen for den store fleksibilitet og hurtige omstilling, der skete. Også en stor tak til personalet i Hobro og andre afdelinger, som har medvirket til at få tingene til at falde på plads. Desuden har patienterne udvist stor forståelse for den ekstraordinære situation, og nu håber jeg, at aktiviteten i Farsø kan være i et mere normalt leje, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

En opgørelse pr. 5. maj viser at 11 personer i Nordjylland er indlagt på sygehus med Corona, heraf ligger de 4 i respirator.  

 

e-max.it: your social media marketing partner