VESTHIMMERLAND: Projekt Læselyst gør det lettere for forældre at inspirere børn til at læse – også under den igangværende corona-lockdown

Biblioteket oplever i disse dage en massiv stigning i interessen for digitale materialer som fx lydbøger og e-bøger. Én gruppe skiller sig dog ud som særligt ivrige digitale læsere: børnene. Med tanke på, at mange børn færdes yderst hjemmevant på både computer, smartphone og tablet er dette måske ikke overraskende. Men faktisk foregår der netop nu også en målrettet indsats for at få børn i Vesthimmerland til at kaste sig over læsning. 

Med projekt Læselyst forsøger Vesthimmerlands Biblioteker i samarbejde med de pædagogiske læringscentre (skolebiblioteker) på en række skoler i Vesthimmerland at styrke børns læselyst. Forældrene til skolebørn har stor indflydelse på deres børns læsevaner, så derfor retter projekt Læselyst sig i høj grad mod forældre til skolebørn. Som et forsøg modtager forældrene til elever i 4. klasse på Vesthimmerlands skoler hver måned et nyhedsbrev med inspiration til børnenes læsning. Og da dette foregår digitalt via skoleportalen AULA, har indsatsen heldigvis kunnet fortsætte uforstyrret under den igangværende corona-lockdown. 

Digital læselyst
Projektmedarbejder ved Vesthimmerlands Biblioteker Randi Kristensen glæder sig over, at projektet trods nedlukning af biblioteker og skoler kan fortsætte.  

-Vi fortsætter forsøgsprojektet som planlagt, dog med en mindre justering. Nu, hvor det meste af landet er lukket ned, anbefaler vi nemlig udelukkende digitale materialer, så de unge læsere ikke skal vente på, at skoler og biblioteker åbner igen. Og heldigvis kan digital læsning også styrke børns læsefærdigheder og ikke mindst deres læseglæde, forklarer Randi Kristensen.  

Inspiration til forældre
Heldigvis er der også hjælp at hente til de forældre, hvis børn ikke går i 4. klasse. På Vesthimmerlands Bibliotekers hjemmeside kan man nemlig finde en side, der er dedikeret til at anbefale gode bøger til børn i alle aldre. Her finder man både lydbøger og e-bøger, som kan læses via smartphone, tablet eller computer.  

Projekt Læselyst er et forsøg, som i løbet af år 2020 afprøves af elever i 4. klasse på skolerne i Vesthimmerland og deres forældre. Hvis projektet viser sig at være en succes, skal det efter planen bredes ud til elever i 4, 5. og 6. klasse i hele kommunen. Desuden skal der i samarbejde med lærerne udvikles lignende tiltag målrettet folkeskolens yngste elever. Projektet er støttet med midler fra Slots- og Kulturstyrelsen samt af Undervisningsministeriet.

 

e-max.it: your social media marketing partner