ULLITS: Som bekendt er kirkerne også ramt af forsamlingsforbuddet under den nuværende Corona-krise.

Det betyder, at præster lige nu tager nye midler i brug, da man ikke kan mødes i kirken som man plejer. 

Sognepræst Troels Laursen, Gl. Ullits har allerede afholdt to såkaldte e-gudstjenester. 

Det er ganske vist ikke gudstjenester som man kender dem og i sin fulde længde.  Det er prædikener af 6-7 minutters længde transmitteret via facebook.
 

-Jeg har indtil videre afholdt 2 almindelige prædikener og en særlig børneprædiken for familier. Alle tre er transmitteret via facebook. Det er en lidt underlig oplevelse, at stå i en tom kirke at prædike. Kun min kone var i kirken, hun stod med sin smartphone for at optage. Jeg vil sige, at det ikke er noget jeg vil fortsætte med efter alt det her. Der er for meget distance og samhørigheden i kirken mangler. Jeg kan ikke se, hvordan menigheden reagerer på mine ord. Kirken er nu engang til for nærhed og at man kan mødes person til person, siger Troels Laursen.  

Fortsætter hen over påsken
Selvom Troels Laursen vil forsætte sine transmissioner på facebook hen over påsken, så bliver det på en anden måde.   

-Jeg forestiller mig, at jeg vil bevæge mig rundt inde og udenfor kirken og lave videoer, hvor jeg fortæller om påskens budskaber og hvilken betydning den har for os. Men denne nye form tager tid, og det er ikke noget jeg har prøvet for, så man må bære over med mig.   

Antallet af tilskuere på facebook har også været meget svingende. Den første prædiken havde mellem 300 og 400 besøgende, men til gengæld holdt de ikke ved gennem hele prædikenen, selvom den kun varede 6-7 minutter. Jeg tror mange var nysgerrige efter at se, hvad det var for noget. Børneprædikenen til familier har jeg til gengæld haft succes med og fået god respons på, siger Troels Laursen.  

Intet er som det plejer at være
Ud over de manglende gudstjenester med fremmøde i kirken, så har Troels Laursen også allerede afholdt sin første bisættelse under de særlige restriktioner for forsamlinger. Der var 16 pårørende/venner i kirken foruden 4 stk. kirkepersonale.  

-Det forløb rigtig fint og familien har været forstående overfor situationen. Der vil blive afholdt en mindeceremoni efterfølgende i forbindelse med urnenedsættelsen på kirkegården, hvor hele familien kan være med, fortæller Troels Laursen.  

Også konfirmanderne må vente lidt i spænding endnu på deres store dag. Konfirmationen i Ullits kirke er nemlig blevet udsat til juni måned.  

-Der er kun fire konfirmander i år, så vi er forholdsvis hurtigt blevet enige om den nye dato, siger Troels Laursen.  

Konfirmationsforberedelsen er afbrudt lige for øjeblikket, men jeg håber jeg får lejlighed til at mødes med konfirmanderne en sidste gang inden konfirmationsdagen, men ellers må vi også her tage elektronikken i anvendelse og mødes på den måde.  

Troels Laursen er også sygehuspræst. Han har normalt sin gang på Palliativ afdeling på Farsø Sygehus. Afdelingen er midlertidigt flyttet til Hobro Sygehus. Men derfor besøger Troels Laursen alligevel gerne afdelingen i det omfang det vurderes vigtigt og det er praktisk muligt i forhold til værnemidler etc.

-Men det er selvsagt meget mindre end før denne virus.
Det betyder at telefonen er flittigt i brug, når der er brug for mig, fortæller Troels Laursen.

Desuden har Troels Laursen også en bagvagt som sygehuspræst for Aalborg Universitetshospital.

e-max.it: your social media marketing partner