VESTHIMMERLAND: Ideen med at bruge naturens oplevelsesværdier, og skabe et unikt, sammenhængende stisystem af høj kvalitet til vands og til lands i vores del af Limfjorden, er ikke ny.

Unikke kystnære oplevelser
For vi har ressourcerne, både de naturlige og de menneskeskabte, som kan motivere og inspirere til unikke kystnære oplevelser og bidrage positivt til brugernes fysiske, mentale og sociale velbefindende.  

Alligevel har der gennem de seneste 20 år været flere forsøg på at etablere gennemgående stisystemer, som ikke er kommet videre.

Vandaksen har arbejdet på stiforløb i fire år
Senest har Jørgen Ørnskov, fra Alstrup, der er formand i den nye forening Vandaksen, brugt fire år på at løbe en proces i gang.
 

Vesthimmerlands landskab er ellers fyldt med historiske monumenter og fortællinger om fortiden. Her er Limfjordens natur samlet på ét sted; De høje bakker, dybe dale, skov, sø, hede, strand, en enestående fauna, de stille bredninger og vige og de til tider barske vande når ’blæsten går frisk over Limfjordens vande’. Flere steder langs kysten og på vandrestierne i området, kommer man forbi disse lokale historiske højdepunkter og man kan se, opleve og fornemme påvirkningen af naturens kræfter og historiens vingesus. 


Det nye stisystem er udarbejdet af foreningen Vandaksen som består at lokale ildsjæle i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune, LAG m.fl.  

Fra Løgstør i nord til Louns i syd
-Det er her, fra Løgstør i nord til Louns Bredning i syd, vi vil afmærke ruter, udlægge ”trædesten”, opsætte fortællebænke, shelters og saunaer og skabe et sammenhængende stisystem ved Himmerlands Vestkyst, som kan tilgås fra vandsiden og fra landsiden. Vesthimmerlands vestkyst er eksempelvis det eneste sted i landet, hvor man kan opleve og besejle fjord, å og sø på samme tur, fortæller Jørgen Ørnskov. 

Båret af ildsjæle
”Vandaksen” består ud over en bestyrelse også af en arbejdsgruppe med rod i en større følgegruppe af ildsjæle og repræsentanter fra foreninger og klubber, Vesthimmerlands Kommune, LAG, erhvervsinteresser m.fl.. Nu er foreningen også klar til at optage støttemedlemmer. 

Det er et unikt, omfattende og ambitiøst projekt, der findes ikke et tilsvarende, sammenhængende og helhedsorienteret projekt, som dette. Projektet er også unikt fordi det er et buttom-up projekt. Drivkraften i projektet har rod i og er formet af lokale ildsjæle og interessenter, som sammen har udviklet og konkretiseret tankerne og udarbejdet et projekt som kan realisere visionen.

 

e-max.it: your social media marketing partner