VESTHIMMERLAND: Plejecentre, hjemmepleje og botilbud for borgere med handicap i Vesthimmerlands Kommune opretholder indtil videre normal drift for borgerne.

Dog frabedes besøgende til plejecentre og botilbud og aktiviteter med udefrakommende indstilles. 

Dagbeskæftigelse til borgere med handicap og dagcentre for ældre lukkes midlertidigt fra senest mandag den 16.marts. Daghjem for demente opretholdes under stor hensyntagen til COVID19 instrukser. 

Rehabiliteringspladser lukkes midlertidigt idet det gøres plads til ekstraordinære hjemsendelser fra sygehusene. 

Alle holdaktiviteter i sundhedscentret ophører midlertidigt og der ydes alene genoptræning efter sygehusindlæggelse efter en individuel behovsvurdering 

Der udbringes alene hjælpemidler, hvortil der er akut behov. Kørsler der kan udsættes bliver dette.

 

e-max.it: your social media marketing partner