VESTHIMMERLAND: I Vesthimmerlands Kommunes budgetaftale for 2020 er der afsat en pulje på 5,0 mio. kr. til havnerelaterede projekter. Puljen er netop blevet frigivet.

Vesthimmerlands Kommune ejer og driver Løgstør Havn, Aggersund Havn, Rønbjerg Havn og Hvalpsund Havn. Den primære opgave for kommunen er fysisk at sikre havnen og hermed rammerne for rigtig mange brugere og turister. 

Basis er således, at vedligeholde de mange nye og ældre fysiske anlæg en havn består af samt sørge for, at havnen opleves attraktiv for de sejlende, erhvervslivet og de mange andre brugere. Havnen har i dag et driftsbudget på 3,2 mio. kr., hvoraf der direkte aflønnes en administrativ medarbejder, 4 mand på havnen, samt én havneopkræver i Løgstør og én i Hvalpsund.

Herudover varetages anlægsprojekterne på havnen af Team Havn, Natur og Byrum.

Der er fra 2020 bevilget en anlægsramme på 5 mio. kr., som hvert år søges frigivet til konkrete anlægs/driftsopgaver på havnen. På indtægtssiden er der et budget på 1,8 mio. kr., primært genereret af de fastliggende og gæstende sejlere i havnen samt fra en række erhvervslejemål og vareafgifter fra fiskerne.
 

Sikkerhed på havnen får et særligt fokus i 2020. Hver havn vil blive gennemgået for redningsstiger, redningskranse, afmærkninger mv.  Derudover vil ordensreglementerne på lystbådehavnene blive tilrettet.   

De arbejder, som Team Havn, Natur og Byrum igangsætter, er vurderet fagligt ud fra dykkerundersøgelser, tilstandsvurderinger, brugermøder, samt kommunens kendskab til havnenes udfordringer og potentialer. 

I havnepuljen er der også afsat i alt 150.000 kr. til en udviklingsplan for både Rønbjerg og Hvalpsund i 2020. Udviklingsplanerne skal sikre, at de tiltag der sker her, er afstemt med havne-interessenterne og understøtter stedets potentialer.

 

e-max.it: your social media marketing partner