VESTHIMMERLAND: Sådan lyder opfordringen kort og godt fra Vesthimmerlands borgmester Per Bach Laursen(V) til statsminister Mette Frederiksen(S).

Det sker efter at statsminister Mette Frederiksen i sidste uge meldte ud, at Socialdemokratiet vil arbejde på at få et flertal i Regeringen til at oprette 20 nærpolitistationer i Danmark, hvoraf de 10 tænkes placeret vest for Storebælt.  

Borgmester Per Bach Laursen tog straks denne udmelding til sig, og sendte et brev til statsminister Mette Frederiksen, justitsminister Nick Hækkerup og Folketingets retsudvalg, hvori han opfordrer til at placere en nærpolitistation i Vesthimmerland. 

Stort behov for nærpoliti i Vesthimmerland
I brevet skriver borgmesteren: 

”I Vesthimmerland følger vi med stor interesse Regeringens forslag om at oprette 20 nærpolitistationer, der skal bidrage til at skabe tryghed tættere på borgerne. Politiets lokale tilstedeværelse og forankring er helt afgørende for den nære tryghed, som borgerne med rette kan forvente sig af en moderne retsstat og velfærdssamfund. Nærpolitistationer er der i den grad behov for, og derfor bakker Vesthimmerlands Kommune fuldt op om forslaget.   

Mere end 37.000 borgere i Vesthimmerland står i dag uden nærpolitistation Den 1. maj 2017 lukkede 8 nærpolitistationer i Nordjylland. Det havde den meget ærgerlige og triste konsekvens, at de sidste nærpolitistationer i Vesthimmerland forsvandt fra Løgstør og Aars. Dermed står vores godt 37.000 borgere i dag uden et nærpoliti, der er lokalt forankret i Vesthimmerland. Lukningen af den sidste nærpolitistation har desværre skabt grobund for en større utryghed i kommunen, da afstandene til det nærmeste politi i dag er blevet meget store.   

Responstider dobbelt så lange som i Frederikshavn Kommune I Nordjyllands Politikreds lå den gennemsnitlige responstid i hele kredsen i 2019 på under 10 minutter, mens responstiden i Vesthimmerland lå ganske markant over gennemsnittet. Responstiden til vores borgere ligger ifølge den seneste opgørelse på over 16 minutter. Til sammenligning ligger responstiden for borgere i Frederikshavn Kommune på blot det halve – nemlig 8 minutter. Forklaringen på denne forskel er ganske simpel: Frederikshavn Kommune har fortsat en politistation, hvorfra Politiet hurtigt kan rykke ud.  

Over 50 kilometer til nærmeste politistation i nabokommuner De nærmeste politistationer for vores borgere ligger i henholdsvis Hobro og Aalborg (se kort). Det betyder, at borgere fra den vestlige del af vores kommune har over 50 kilometer til den nærmeste politistation. Og det er alt for langt, hvis vi skal skabe tryghed for alle borgere.   

Placér en af de kommende nærpolitistationer i Vesthimmerland Centraliseringen af Politiet og den løbende lukning af nærpolitistationer de seneste 10 år har uomtvisteligt medført en stigende utryghed for borgerne i Vesthimmerland. Jeg håber derfor, at Regeringen og Folketinget vil arbejde positivt for en decentralisering og samtidig placere mindst én af de kommende 10 nærpolitistationer vest for Storebælt i Vesthimmerland”.   

Nordjysk folketingsmedlem peger på Løgstør
Også det nordjyske folketingsmedlem for Socialdemokratiet, Bjarne Lausten, stemmer for en nærpolitistation til Vesthimmerland. Han peger helt konkret på at placeringen af en nærpolitistation i Løgstør vil komme såvel borgerne i Vesthimmerland som Jammerbugt kommune til gode.  

Mistede nærpolitistationer i 2017
I 2017 gennemførte Nordjyllands Politi en centralisering, der betød lukning af nærpolitistationerne. Det betød at politistationerne i Løgstør, Jammerbugt, Aars, Hadsund, Brønderslev, Hirtshals og Skagen blev lukket. En centralisering, der dengang blev mødt med skarp kritik fra borgere og borgmestre i især Vesthimmerland, Jammerbugt og Hjørring. 

I stedet blev den nordjyske politistyrke samlet i fire politistationer - i de såkaldte patruljecentre - i Aalborg, Hjørring, Frederikshavn og Hobro. Aalborg og Hobro har således siden stået for Politidækningen af Vesthimmerland.e-max.it: your social media marketing partner