HIMMERLAND: Bestyrelsen for Destination Himmerland har afholdt det første bestyrelsesmøde og konstitueret sig

med formand Peter Lyngby Hansen, direktør for Hotel Amerika i Hobro. Næstformand er Per. B. Frederiksen, formand for Farsø Turistforening. 

En ny proces er sat i gang med at udvikle turismen i Himmerland, som i dag består af destinationerne Vesthimmerland og Mariagerfjord. Med en konstitueret bestyrelse og en ny lokation i Aars vil den nye Destination Himmerland fra 1. marts blive markedsført under navnet VisitHimmerland. 

Bestyrelsesformand glæder sig til at få igangsat processen
Bestyrelsen har høje ambitioner om en destination, som bliver et fyrtårn inden for digitalisering og bæredygtighed til glæde for turisterne og erhvervet. 

-Flere turister, højere kvalitet og et øget kendskab blandt borgerne om fortræffentlighederne i egen destination er nogle af de ting, vi har stort fokus på i Destination Himmerland. Vi vil sikre tæt kontakt til ildsjælene og foreningerne for en øget turismeudvikling, siger bestyrelsesformand Peter Lyngby Hansen. Derudover skal der nedsættes et Advisory Board som rådgivningsforum til bestyrelsen og organisationen. 

Ny lokation den 1. april
Den nye administration samler det virksomhedsoverdragne personale på adressen Løgstørvej 14 i Aars. Indflytning vil ske løbende i marts måned, hvor kontorerne i Løgstør og Mariager lukkes ned og vil være tilendebragt den 1. april, hvor det nye kontor officielt byder velkommen som det nye destinationskontor for turismeudvikling i Mariagerfjord og Vesthimmerlands kommuner. 

Turistdirektør Jimmi Stæhr-Petersen glæder sig til samarbejdet med bestyrelsen og de dygtige medarbejdere. 

-Vi skal skabe en destination som gør en forskel for turisterne og erhvervet. Der vil i løbet af foråret indkaldes til forskellige netværksmøder og strategimøder for erhvervet, foreninger og organisationer. Dette gør vi for at sikre, at destinationen og udviklingen af denne bliver solidt forankret og få et stærkt fællesskab omkring visionen og missionen for VisitHimmerland. 

Turistservice i Himmerland
Der etableres en turistinformation på Mariager Saltcenter med åbning i april. Her vil Saltcenteres personale fremadrettet assistere ved turistmæssige spørgsmål. Turistkontoret i Øster Hurup vil fortsat servicere turisterne på Østkysten med turistmæssige aktiviteter i  sæsonen, dog med et endnu bredere fokus på at få turisterne gjort opmærksom på de muligheder som er ved Himmerlands Vestkyst ved Limfjorden. Der vil fortsat være digitale informationsskærme i destinationen, og der vil løbende kigges på andre muligheder for turistservice sammen med erhvervet.

 

e-max.it: your social media marketing partner