VESTHIMMERLAND: Som et ekstra punkt på Byrådets dagorden i torsdag i ønskede borgmester Per Bach Laursen Byrådets opbakning til at et sende et brev til Sundhedsministeren, som man kan læse andetsteds på disse sider.

Men punktet blev også et oplysende punkt fra regionspolitikerne Pia Buus og Per Bisgaard, ligesom byrådsmedlemmerne kom med input til hvad man skal satse på af kompenserende tiltag efter forringelsen af lægevagten.

-Som det fremgår af sagsfremstillingen har vi haft møder med regionen i efteråret, netop for at imødekomme den situation vi står i nu, men det er så ikke lykkedes. Derfor synes jeg vi skal gøre et forsøg på at komme i dialog med ministeren. Så det er den debat jeg gerne vil have, lød det fra borgmester Per Bach Laursen(V)

Pia Buus (c), regionrådsmedlem og byrådsmedlem:
Jeg stemte for den her aftale i Regionsrådet, og det gjorde jeg fordi det er en god aftale. Og jeg vil gerne fortælle hvorfor. Der ligger en rigtig lang aftale og der ligger en række parametre som er rigtig positive. Dels bliver det sådan nu, at Regionsklinikkerne også forpligter sig til at tage en del af alle de vagter, der nu skal deles ud. Det gjorde de ikke før. Den her aftale afløser en aftale fra 2007, og det var derfor en forældet aftale. For der er sket en hel del i sundhedssektoren siden. Blandt andet er Regionsklinikkerne kommet til og det tegner en anden forretning end i 2007. Når de praktiserende læger er vores nærmeste samarbejdspartner, så synes jeg også det er okay, at de får et tidssvarende stykke papir at spille bolden op ad i forhold til regionen. For det er ikke tidsvarende, når man i 2007 havde 380 praktiserende læger og nu har 300 læger. Så det siger selv, at når man fjerner 25% af dem der skal dække vagterne, så bliver der flere pr. næse. Og når man skal have flere vagter pr. næse så er det klart, at når man som ung læge skal vælge hvor man vil placere sig - i Region Nordjylland eller Region Midtjylland, så kigger man helt lavpraktisk på, hvad vil de komme til at betyde for mig. I Nordjylland skal jeg passe min praksis som man nu gør, og hertil skal jeg dække op til 30 vagter. Til sammenligning skal man i Region Midt passe 10 vagter. Så det er et vigtigt rekrutteringsparameter, for at sige, at man ikke får flere vagter ved at vælge Nordjylland frem for andre steder.  

Jeg vil også sige, at i forbindelse med den overenskomst der går i gang med PLO fremadrettet, der har vi sendt et klart signal om, at vi ønsker at de praktiserende læger fremadrettet bliver meget mere fleksible end de er nu, og skal have nogle længere åbningstider. Det kommer til at smitte af på, at lægevagten ikke længere får den samme tyngde som den har i dag. For der er nu en engang en bedre kvalitet i at man kommer til sin egen læge, når man kommer hjem fra arbejde og opdager at ens barn er syg, at man kan nå omkring egen læge i stedet for at skulle kontakte en vagtlæge 

Det er også klart, at det ikke går forbi ens næse, at der over 6.000 besøgende i Farsø om året og det betyder virkelig meget. Men jeg kan også godt sige, at det vil betyde mere for mig, at der var en skadstue der kunne løse nogle af de opgaver. For et år siden besluttede Regionsrådet med undtagelse af en, nemlig mig, at lukke skadestuen i aftentimerne. Og det er det der fjerner hele grundlaget for en lægevagt. Det er klart, at når man sidder som lægevagt i Farsø og man ikke kan få taget et røntgenbillede, så bliver man nødt til at henvise til Hobro eller Aalborg. Så der vil være meget mere tryghed i for mig som borger i Vesthimmerland, at man har en skadestue der er åben. Jeg sidder i Akut og Praksisudvalget i Regionen og det er noget vi arbejder med, og jeg er med til at indstille at det skal der kigges på i de kommende budgetforhandlinger. Fordi Skadestuen nu er lukket, behøver den ikke at blive ved med at være det, for nu har vi en helt anden situation.  

Man skal også huske, at selvom vi ikke længere har en lægevagtkonsultation, så har vi alligevel et lægevagttilbud. For vi har valgt i Nordjylland, at vi vil have et kvalitetstilbud, og det betyder at man får en læge i røret når man ringer til lægevagten. I Region Hovedstaden har man valgt noget andet, nemlig at man får en sygeplejerske i røret der ikke er i stand til at tage den lægefaglige vurdering.  

Nogle vil sige, at der bliver længere til vagtlægen. Men det er stadigvæk sådan, at lægevagten skal køre ud til Fru Jensen, hvis der bliver kaldt det.  

Jeg synes vi skal holde fast i, at den proces der har været, har været alt for lukket, for vi ved alle borgere har en interesse i det her. Og det er i deres gode ret, for det er det hele demokratiet går ud på. Jeg stemte for, at punktet på Regionsrådsmødet skulle have været åbent med undtagelse af økonomien. For det er på den måde at man ikke føler sig inddraget før at man kan læse det hele i avisen. Den har forhandling har foregået siden 2017 så der har været rig mulighed for at inddrage.  

Jeg stemte ja, men det havde været lettere at stemme nej, men vi har en forpligtelse overfor lægedækningen i Nordjylland at finde en løsning på den med en kvalitet i lægevagten.  

Per Bisgaard(V)regionrådsmedlem og byrådsmedlem:
Jeg vil gerne starte med at sige tak til dig Pia, for at give et godt referat af det, som er vores holdning. Vi har afstemt det med hinanden, hvor jeg var i den heldige situation at mit parti sagde; vi ved godt du er lidt klemme dernede i Farsø, så du kan stemme det du vil. Det er der også nogle af de andre i Regionsrådet der fået mulighed for at gøre, og det var der nogle der benyttede sig af. Jeg har ikke noget imod dem der har stemt nej, det er helt fair, for det er med at tage ansvar. For det ert sådan, at vi ikke havde nogen aftale, hvis vi ikke stemte for denne aftale. Men det er jo ikke sådan at den gælder til evig tid. Den kan opsiges med 6 måneder, hvis man ønsker at gøre det om. Men man skal bare lige huske, at det sker ikke. Jeg vil udtrykke mig på den måde, at det er naivt at tro, at man kan få en genforhandling med PLO efter alt det vi har været igennem. Det kan godt være at jeg tager fejl, men jeg siger det igen, det er naivt at tro efter intense forhandlinger i 2 år, at skulle bøje sig på det her område. Der er ulemper ved at lukke lægevagten i Farsø, men jeg vil også sige, at allerede inden sagen kom i Regionsrådet, var skrevet et par linjer om, at man ville finde kompenserende muligheder de steder der lukker. Det har vi taget til os, for der kan godt foretages nogle tiltag der forbedrer mulighederne. 

Jeg vil også sige at informationen har været for dårlig. Det må gøre bedre og det gør vi så nu efterfølgende.  

Palle Jensen(S) formand sundhedsudvalget:
Jeg synes det er rigtig fint, at det er de to Regionspolitikere der fik ordet her og fik forklaret os, hvorfor de nu har ageret som de har.
Det er rigtigt svært at være kommunalpolitiker i det her spil, for borgerne har svært ved at vide hvor ligger kompetencen på det her. Kompetencen ligger soleklart i Regionsrådet. Men som borgmesteren og jeg tidligere har talt om, så er det så følsomt et område, at vi også er nødt til at gå ind i det, da det har interesse for vores befolkning og en interesse for de folk der interesse for at flytte hertil.
Vi var i september inviteret ud til et møde. På det tidspunkt troede man stadigvæk, at der kom en aftale, for man anerkender at der mangler læger. Hvad kan man gøre ved det?. Man kan prøve at skyde nogle penge ind i det, og på den måde at der er nogle andre læger der kommer og besætter vagterne. Men det var man ikke interesseret i. Så derfor kommer det her lidt som en bombe. Jeg synes, at vi kunne have været bedre informeret undervejs.
 

Jeg synes det er en rigtig god ide at sende brevet til sundhedsministeren, for jeg synes det her område trænger til at blive løftet op på det plan, så vi kan få en større lighed i landet. En sundhedsreform skal være med til at sikre, at vi ikke får for langt til en vagtlæge. For hvis vi kigger på kortet er vi de hårdest ramte med hensyn til hvor langt der bliver til en vagtlæge.  

Men beslutningen har vi ikke kompetence til at ændre, men der er blevet lovet at der vil være noget kompensation for at man kan få nogle andre tiltag i Farsø, og man vil gerne høre på kommunen. Derfor skal vi række hånden frem, og kæmpe kampen for borgerne i Vesthimmerland bliver mindst ramt af det her ud fra det Regionen har vedtaget. 

Per Bach Laursen(V), borgmester
Jeg har været i kontakt med Ulla Astman og flere i Regionsrådet og jeg kender godt indholdet, men det ændrer ikke ved, at der også er en dag i morgen. Det jeg synes vi bør huske lige nu er at vi godt ved at der er et vakum af læger lige nu, men med den uddannelsespower der er lige nu, så er der nye læger lige om lidt, d.v.s. om 2-3 år. Og det vil jo være ærgerligt få noget lukket, hvis der bliver nogle muligheder ude i fremtiden. Og derfor er jeg også glad for at Ulla Astman har taget imod, at afholde et møde med de tre kommuner. Dialog er bedre end noget som helt andet.  

Lars Andresen(V)
Jeg er nødt til at sige, at det er en ualmindelig dårlig aftale der er lavet. Den er rigtig god for PLO og de læger der er tilknyttet. Men for Vesthimmerlands kommunes borgere er den ualmindelig ringe. Det er ikke nogen kritik af vores regionrådspolitikere, men for os er den dårlig. Vi skal have nogle kompenserende tiltag og det kan kun gå for langsomt. Jeg synes det er dårligt at træffe en beslutning lige nu, hvor borgerne står i et vakum. Det skulle man have gjort på forhånd. Jeg synes også godt, at vi kunne lære regionen lidt om borgerinddragelse, for det er vi gode til her i kommunen, hvor vi har et borgerinddragelsesudvalg. Som tyv om natten, har man lukket en vagtlægeordning, som har stor betydning for os, uden at blive inddraget. Man har på intet tidspunkt hørt borgerene til, hvad de synes.  

Kirsten Moesgaard(VesthimmerlandsListen):
Jeg synes det er rigtigt godt initiativ der er taget fra dig Per og dine borgmesterkollegaer. Det er helt på sin plads, at det bliver løftet op på et højere plan. Vi sidder her for at varetage kommunens interesse, og her er der tale om alvorlig serviceforringelse vi skal bide ind på. Jeg synes det er rigtigt kedeligt, og borgerne har givet stort til kende, at de er meget utilfredse med denne her nye ordning, som vi åbenbart skal finde os i. Det der med, at det ikke kan laves om, for nu har man vedtaget det. Det passer ikke!. Enhver aftale kan laves om det ved vi.

Det hjælper at sige noget, i stedet for, at vi i denne sag bare sætter os ned og folder hænderne, og siger at det er det man har besluttet i regionen. Vi har lov til at gøre opmærksom på, at det er en usandsynlig dårlig afgørelse man har truffet. Mange ældre mennesker bor herude, hvordan kommer de afsted til Hobro eller Aalborg? Det bliver også svært for unge børnefamilier at komme afsted, for der har man brug for vagtlægen en gang imellem.

Asger Andersen(S)
Fuld opbakning til brevet, men det er også vigtigt at komme videre. Men vi er også nødt til at sætte et aftryk oppe på højeste niveau, at PLO tager Vesthimmerland som gidsel. Vi er et samfund der i fællesskab uddanner, driver og udvikler et sundhedsvæsen   

Jakob Dyrman(V)
Jeg er fuldstændig enig med Pia Buus. Hvis vi skal servicere Vesthimmerland på bedst mulig måde - også med en lægevagt, så kan det jo ikke nytte noget, at der er lukket en skadestue i Farsø. Vi er nødt til at kæmpe for at få åbnet skadestuen, og det er jeg også sikker på at I gør i Regionen. For jeg er helt enig i, at det er en umulig mission at få læger, som der ikke er der længere. Så hvis vi skal give afkald på lægevagten, så skal vi give den gas med hensyn til at få åbnet skadestuen. For det nytter ikke noget at man kommer til lægevagten, for så alligevel at blive henvist til at køre til Aalborg.

 

e-max.it: your social media marketing partner