FARSØ: Det der var lagt op til, skete på et lukket punkt på Regionsrådsmødet tirsdag eftermiddag og aften.

Selvom der givetvis var stor debat i Regionsrådet, så stod man ved det oplæg til en ny aftale for lægevagten med de praktiserende lægers organisation (PLO). 

Lægevagt lukker 1. marts
Det betyder, at lægevagten i Farsø lukkes fra 1. marts 2020. Det samme gælder for lægevagterne i Brovst, Skagen og Brønderslev. Det betyder som vesthimmerlænding, at man fremover skal køre til lægevagten i Hobro eller Aalborg. Der er dog fortsat i regionen en kørende lægevagtsordning, hvor der foretages sygebesøg af vagtlægen. Kriterierne for at blive visiteret til sygebesøg ændrer sig ikke med den nye aftale. 

LÆS OGSÅ: Vagtlægen vil trække stikket helt i Farsø

Har bragt sindene i kog i Vesthimmerland
Men beslutningen har bragt sindene i kog i Vesthimmerland, da det er vigtig funktion, der bliver taget fra lokalområdet.  Utrygheden består i, at hjælpen ikke lige ligger om hjørnet, og man fremover kan risikere at skulle transportere sig op til 70 km – vel at mærke i sådan en tilstand, som vagtlægen kræver bliver tilset.

LÆS OGSÅ: Åbent brev til Regionsrådet: Mulig lukning af Lægevagten
LÆS OGSÅ: Vagtlægeordningen
LÆS OGSÅ: Udkantsdanmark  

Er 6.320 besøg uvæsentlige?
En opgørelse viser, at lægevagten i Farsø i 2019 havde 6.320 besøg i konsultationslokalet på Farsø Sygehus. Hertil skal man huske, at lægevagten blev lukket ned på hverdage i Farsø fra 1. december 2019, hvilket betyder at tallet reelt kun dækker 11. måneder.

Det er også vigtigt, at have i mente, at vagtlægen får langt flere henvendelser over telefon og vagtlægen i hvert enkelt tilfælde over telefonen skal vurdere om patienten skal tilses under vagten, eller om patienten bliver bedt om at konsultere egen læge dagen efter.  

LÆS OGSÅ: Lægevagten    

Færre praktiserende læger
Årsagen til nedlæggelse af fire lægevagter er færre praktiserende til at dække vagterne.   

- Lægevagtsaftalen er en højst tiltrængt modernisering, der fremtidssikrer en lægevagt i Region Nordjylland på et fagligt højt niveau. Vi arbejder i dag under en vagtaftale fra 2007, hvor vi var ca. 70 flere praktiserende læger til arbejdet, end vi er nu, og derfor måtte der ske en tilpasning, siger formand for PLO-Nordjylland Annemette Alstrup. 

- Med aftalen sikres borgerne en lægevagt i en tid, hvor det er svært at rekruttere praktiserende læger - det er dem, der dækker vagter i lægevagten. På den baggrund blev lægevagten i Brønderslev lukket ned i 2017, lyder det fra Regionrådsformand Ulla Astmann.  

Finde kompenserende løsning
Selvom lægevagten i Farsø, nu officielt nedlægges af de praktiserende lægers organisation (PLO), så giver man ikke op. Der skal findes kompenserende løsninger.  

Fra Mogens Ove Madsen, formand for Udvalget for Akut og Praksis i Regions Nordjylland lyder det: 
-I forbindelse med at et flertal i Regionsrådet har sagt ja til forhandlingsresultatet med PLO om en fremtidig vaglægeordning synes jeg det er vigtigt at slå fast: Det vil ikke være muligt at komme længere i forhandlingerne med PLO om en vagtlægeordning. Og på mødet blev der heller ikke leveret argumenter, der kunne begrunde en genforhandling af aftalen.
 

LÆS OGSÅ: Kommentar til den nye vagtlægeaftale med PLO

Mulighed: udvidelse af åbningstiden i skadestuen
Til gengæld er det glædeligt, at der i Regionsrådet er stor forståelse for, at der skal tages fat på at få lavet kompenserende initiativer, der hvor ordningerne nu forsvinder. Udvalget for Akut og Praksis er så småt gået i gang med overvejelser i denne forbindelse. Eksempelvis kan der i Farsø blive tale om udvidelse af skadestuens åbningstid.  Udviklingen af de kompenserende tiltag vil komme til at ske i et tæt samarbejde med kommunerne, lyder det fra Mogens Ove Madsen.

 

e-max.it: your social media marketing partner