VESTHIMMERLAND: Vagtlægeordningen i Vesthimmerland, der holder til på Farsø Sygehus, er gradvist blev forringet med færre timer.   

Først blev den lukket ned om natten, og så sent som den 1. december 2019 blev lægevagten på hverdagsaftener nedlagt. Det på trods af, at Region Nordjylland tilbød at dække udgifterne til de 28 aften vagttimer. Men det afslog de Praktiserende Lægers Organisation (PLO) med begrundelsen, at de ikke kan skaffe praktiserende læger nok til at dække vagterne. Der mangler læger.  

Vil lukke 4 lægevagtordninger
En ny aftale, der er sat til at træde i kraft fra 1. marts 2020, lægger op til at Vesthimmerland helt får trukket stikket med hensyn til lægevagt. Den bliver helt nedlagt.
Ud over Farsø, gælder det også lægevagtordningerne i Brovst, Skagen og Brønderslev. 

For Vesthimmerlændingenes vedkommende betyder det, at man bliver henvist til vagtlægen i Hobro eller Aalborg udenfor de praktiserende lægers åbningstid, d.v.s. efter kl. 16 på hverdage og helt i weekenderne.      
 

Aftalegrundlaget bliver behandlet på et lukket punkt på Regionsrådsmødet i morgen tirsdag, men allerede i går søndag var det sluppet ud, hvad forslaget går ud på, nemlig at lukke 3 mindre lægevagtordninger og helt definitivt lukke ordningen i Brønderslev som har ligget i dvale siden 2017, hvor de Praktiserende Lægers Organisation selv valgte at lukke den. 

Borgmester i chok
Det har selvsagt givet røre, og i Vesthimmerlands Kommune er borgmester Per Bach Laursen i chok.
 

- Vi er totalt udeforstående overfor dette forslag og mildest talt forundrede over ikke at have været inddraget i processen.   Der vil således være tale om en betydelig serviceforringelse for borgerene i Vesthimmerland, hvis forslaget bliver vedtaget.

LÆS OGSÅ: Åbent brev til Regionsrådet: Mulig lukning af Lægevagten
LÆS OGSÅ: Vagtlægeordningen

Udsæt beslutning
- Vi opfordrer på den baggrund Regionsrådet til at udsætte beslutningen om lukning af lægevagterne, så der bliver tid til en formel høringsproces, hvor Byråd og borgere i de berørte områder og kommuner kan inddrages i en demokratisk proces og kan få mulighed for at få deres perspektiver belyst inden en endelig beslutning træffes, lyder opfordringen fra borgmesteren. 

LÆS BORGMESTERENS ÅBNE BREV TIL REGIONSRÅDET HER:

Kære Regionsråd,  

Det er med chok, at vi søndag d. 26. januar 2020 erfarede, at Regionsrådet tirsdag d. 28. januar 2020 på et lukket punkt eftersigende skal tage stilling til forslag om at lukke lægevagten i blandt andet Farsø pr. 1. marts 2020. 

Vi er totalt udeforstående overfor dette forslag og mildest talt forundrede over ikke at have været inddraget i processen. 

På nuværende tidspunkt har vagtlægen i Farsø åbent hver weekend og på visse andre tidspunkter. Der vil således være tale om en betydelig serviceforringelse for borgerene i Vesthimmerland, hvis forslaget bliver vedtaget.  

For borgerne i Vesthimmerlands kommune vil forslaget betyde, at mange får betydeligt længere til en vagtlæge, hvis de bliver syge om aftenen eller i weekenden. Den lange afstand til en læge er medvirkende til øget utryghed, ikke mindst hos de svageste borgere i samfundet.  

Vi er dybt bekymrede for den sociale slagside, som forslaget risikerer at medføre, da det langt fra er alle, som har en bil til rådighed og vi frygter, at forslaget i yderste konsekvens vil føre til en stigning i akutte indlæggelser med store både menneskelige og økonomiske konsekvenser til følge.  

Vi opfordrer på den baggrund Regionsrådet til at udsætte beslutningen om lukning af lægevagterne, så der bliver tid til en formel høringsproces, hvor Byråd og borgere i de berørte områder kan inddrages i en demokratisk proces og få mulighed for at få deres perspektiver belyst inden en endelig beslutning træffes.  

Med håb om at Regionsrådet vil tage borgerens sikkerhed og tryghed i betragtning og arbejde for en bevarelse af lægevagten i Farsø, Brovst, Skagen og Brønderslev.  

Med venlig hilsen
Per Bach Laursen
Borgmester
Vesthimmerlands kommune

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner