VESTHIMMERLAND: Ved årsskiftet blev bygningsreglementet BR18 fuldt indfaset.

BR18 har radikalt ændret på den måde, som kommunens tekniske forvaltning sagsbehandler på.  

Teknisk Forvaltning skal således ikke længere sagsbehandle konstruktions- og brandforhold. Dette myndighedsarbejde er fuldt udfaset af den kommunale sagsbehandling, og skal nu foretages af private rådgivere, som er certificeret i henholdsvis Brand- eller Konstruktionsklasser. 

Det betyder at Teknisk Forvaltnings sagsbehandlere ikke længere skal anvende ressourcer til dette arbejde. Teknisk Forvaltnings rolle er i stedet, at kontrollere om denne er enig med rådgiver, hvis denne fx har indplaceret et byggeri i brandklasse 2. Er Teknisk Forvaltning uenig, er det Teknisk Forvaltnings indplacering, som er gældende. 

Teknisk Forvaltning forventer en ikke ubetydelig opgave med at formidle og kommunikere ændringerne i roller og opgaver, da der forventes at være mange aktører i byggebranchen, som ikke kender til ændringerne.  

De byggerier, som omfattes af behovet for certificeret rådgiver, vil være: •næsten alt landbrugsbyggeri, •alt etagebyggeri, •næsten alt erhvervsbyggeri, •alt byggeri over 600 kvm 

I grænselandet mellem de byggerier som helt tydeligt kan erkendes at være omfattet af certificeret rådgiver, findes også en række byggerier som umiddelbart ikke ligner et byggeri, der kræver certificeret part, men alligevel. Det kan være sig flg: 

•en begrænset tilbygning til en erhvervsejendom som betyder, at byggeriet overstiger 600 kvm, •mindre erhverv eller tætliggende boligbyggeri som er i brandmæssig sammenhæng og dermed samlet overstiger 600 kvm, •privat bolig med integreret garage/carport hvor man ønsker anbrud i gavlen mellem disse (dør/vindue), •en pengeautomat i en bankfacade o.s.v.

 

e-max.it: your social media marketing partner