VESTHIMMERLAND: Et nyt bredt samarbejde i Vesthimmerland har fået kr. 450.000 til at styrke læselysten blandt skolelever på mellemtrinnet.

Undersøgelser viser, at lysten til læsning er støt faldende blandt elever i folkeskolen – og læselysten har stor betydning for elevernes læsefærdigheder. Derfor skal to nye projekter understøtte børns lyst til læsning og dermed forhåbentlig vende den uheldige udvikling.

Projekterne udvikles i samarbejde mellem en række af kommunens skoler og SFO’er samt Skoleforvaltningen og Vesthimmerlands Biblioteker. De to projekter består af målrettede indsatser i hhv. skolefritidsordninger og blandt forældre til elever på skolernes mellemtrin.  

Netop partnerskab og samarbejde er vigtige redskaber i indsatsen for at styrke børns læselyst og -evner, hvis man spørger Rasmus Prehn, som før nytår var konstitueret kulturminister.

-Vi har et fælles ansvar for at få stimuleret vores børns læselyst. Det er de stærke, tværgående partnerskaber der skal til for, at vi får knækket koden til at styrke læselysten hos vores børn, udtaler han.
 

Hjælpende hånd til forældre
Undervisningsministeriet har bevilget 250.000 kr. til projektet ”Læseglade Familier”, som er det ene af to projekter. Projektet skal klæde forældrene på til at fremme læseglæde hos deres børn og aktivere forældrene i børnenes læsning. Forældrene spiller nemlig en vigtig rolle for børns læsning, men mange forældre oplever, at det kan være svært at finde de rigtige bøger til deres børn, motivere børnene til at læse og at bibeholde læseglæden.

Fem skoler, heriblandt Farsø, Ullits og Vester Hornum skoler, har indvilliget i at teste projektet i løbet af skoleåret 2020/2021. Viser projektet sig at være en succes, skal det udbredes til samtlige skoler i Vesthimmerland.
 

Inspiration til læsning
Det andet projekt hedder projekt Læsefritidsordning og er blevet bevilget 200.000 kr. fra Kulturministeriet. Formålet er at knytte kommunens skolefritidsordninger, landsbyordninger og folkebiblioteket tættere sammen og skabe større fokus på læselyst i fritidstilbuddene. Projektet består bl.a. af læsefritidskasser, som er bogkasser, der skal inspirere børn til at læse mindst 20 minutter om dagen. For at sikre et spændende udvalg af bøger, skal børnene i samarbejde med bibliotek og SFO’er selv være med til at bestemme, hvilke bøger, der kommer i læsefritidskasserne. 

Stort fokus på læsning i Vesthimmerland
-I Vesthimmerland har man blandt skoler, daginstitutioner og biblioteket allerede fokus på at styrke læsning og læseglæde. De to nye projekter bliver en del af en samlet indsats, som vi tror, vil gøre en forskel for børn i hele kommunen, fortæller Anders Norup, chef for Skole- og Dagtilbudsafdelingen i Vesthimmerlands Kommune. 

Bibliotekschef for Vesthimmerlands Biblioteker Bo Jacobsen glæder sig over det brede samarbejde omkring børns læsning.  

-Samarbejdet mellem skoler, SFO’er, forvaltning og bibliotek betyder, at vi hver især kan bidrage med vores ekspertise. Det tror jeg, er et godt udgangspunkt for at styrke læsning blandt børn i Vesthimmerland,” udtaler han. 

FAKTA:
Kulturministeriet lancerede i november en læselystindsats, som skal være med til at løfte udfordringerne med børns dalende læselyst. Ifølge den internationale undersøgelse PIRLS fra 2016, svarer kun 20 procent af de adspurgte danske skoleelever i 3. og 4. klasse, at de rigtig godt kan lide at læse. Samtidig konkluderer den danske undersøgelse ”Børns læsevaner 2017” blandt andet, at der kan ses en klar sammenhæng mellem børns øgede tidsforbrug online og mindre tid på fritidslæsning af bøger.
 

Projektet dækker skoler, LBO’er og SFO’er i hele Vesthimmerland. De fem deltagende skoler er Løgstør Skole, Farsø Skole, Vester Hornum Skole, Ullits Skole og Østermarkskolen i Aars. 

De syv LBO’er og SFO’er, som deltager i projektet, er SFO Bøgen i Løgstør, SFO Kometen i Farsø, SFO Kernehuset i Vestrup, LBO Hulen i Vester Hornum, SFO Vulkanen i Aars, LBO Børnehuset Fjorden i Ullits og LBO Frihuset i Vindblæs.

 

e-max.it: your social media marketing partner