FARSØ: Når Børne- og Familieudvalget i Vesthimmerlands Kommune på fredag mødes for første gang i år, skal det tage stilling til, om en ombygning af det gamle posthus i Farsø skal gå i gang få dage efter, eller om det skal udsættes.

Årsagen er, at ombygningen bliver kr. 573.256 dyrere end det der er sat penge af til.     

I forbindelse med budgetaftalen for budget 2019 blev det besluttet, at det tidligere Posthus i Farsø skulle ombygges til SFO. Der blev afsat 0,5 mio. kr. i budget 2019 og 2,5 mio. kr. i budget 2020.

Der blev den 17. december 2019 afholdt licitation blandt 3 indbudte firmaer. SOBO A/S fra Overlade afgav det billigste tilbud, som altså ikke kan afholdes indenfor det afsatte budget.
 

Manglende plads til SFO børn gennem flere år
Farsø Skole har igennem flere år haft et ønske om forbedrede forhold for SFO børnene. Det drejer sig om cirka 80 - 90 børn fra 2. og 3. klasse, der i dag har SFO i Fællessalen på skolen. I forbindelse med kommunens køb af det tidligere posthus i Farsø blev det med budgetaftalen for 2019 besluttet, at det tidligere posthus skulle ombygges til SFO. 

Projektet allerede beskåret inden licitation
Tegnestuen i Ertebølle har sammen med kommunens ejendomscenter og Farsø Skole udarbejdet et projekt for ombygningen af det 510 m2 store posthus. Inden dette projekt blev sendt i licitation, var der en besparelsesrunde, hvor ikke nødvendige ønsker blev skåret fra, og de uforudsete udgifter blev sat lavt, da det var vurderingen, at projektets økonomi ellers ikke kunne overholdes. 

3 entreprenører blev indbudt til at give bud på hovedentreprisen, og blandt dem var SOBO A/S fra Overlade billigst med et bud på 3.140.110 kr. Dermed bliver den samlede økonomi for projektet på 3.573.256 kr., hvilket betyder, at budgettet er overskredet med 573.256 kr. 

Kommunens forvaltning har derfor bedt Ejendomscentret belyse handlemuligheder, altså muligheder for besparelser.   

Yderligere besparelser kan ikke anbefales
For det første vil det ikke være lovligt i forhold til udbudslovgivningen at indgå en forhandling med entreprenøren. Men først og fremmest er det er Ejendomskontoret og Tegnestuen i Ertebølles vurdering, at yderligere besparelser i den bygning, som er udbudt, ikke kan anbefales: 

Det angår genanvendelse af eksisterende tekniske installationer som ikke kan tilrådes på grund af alder og stand. Det angår også at en gulvopbygning direkte på det eksisterende dæk vil medføre kolde kanter og risiko for kondens. Desuden har der løbende været fokus på projektbesparelser, hvor flere ting allerede er trukket ud.   

Det er Ejendomscentrets vurdering, at projektet er sammensat med fokus på nødvendige og realistiske løsninger, som overholder gældende lovgivning, og som skaber gode rammer for en SFO også på længere sigt.  

Med andre ord er konklusionen, at budgetbeløbet er sat for lavt.  

Børne- og Familieudvalget skal tage stilling
Børne- og Familieudvalget står derfor nu med tre muligheder.  At udskyde projektet med op til en måned. At stoppe projektet. At lave et nyt udbud i omvendt licitation hvor entreprenøren bliver bedt om at tilbyde mest muligt ud fra det tidligere udbudte projekt med et økonomisk loft på 2.566.85 kr.    

Det er forvaltningens anbefaling ud fra Ejendomscentrets belysning, at der arbejdes videre med det projekt, som har været sendt i licitation. Forvaltningen kan i den forbindelse pege på to mulige løsninger på den manglende finansiering:  

To finansieringsmuligheder
En tillægsbevilling på kr. 573.256, hvilket ikke er i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik, og der er ikke tradition for dette i Børne- og Familieudvalget. Eller at hente pengene fra ”Masterplansmidlerne”. I 2017 blev der udarbejdet en Masterplan for vedligeholdelse og modernisering af skoler og dagtilbud i Vesthimmerlands Kommune. Planen har siden været udgangspunkt for den årlige prioritering af de i budgettet afsatte midler. 

Forvaltningen anbefaler at tage pengene fra Masterplanmidlerne, hvilket kan betyde at det nyprioriterede projekt med flytningen af Børnehaven Bakgården på Løvsangervej i Aars til det tidligere 10. klasse Center på Østermarkskolen i Aars forskydes. Dermed kan Børne- og Familieudvalget selv kan træffe beslutningen, som ligeledes er i overensstemmelse med den økonomiske politik. 

Med en forventet byggeperiode på 4 måneder kan der forventes ibrugtagning af den nye SFO bygning i Farsø cirka 1. juni 2020.

 

e-max.it: your social media marketing partner