VESTHIMMERLAND: 2019 er gået på hæld, og foran os venter et nyt år med mange spændende udfordringer, begivenheder og markeringer.

På den globale scene har forhandlinger om Brexit fyldt meget i 2019, og USA’ Præsidents måde at forvalte verdens mest magtfulde embede på, er til stadighed genstand for forundring. Den gamle verden, som vi kendte den, med en klar definition af hvem der er vores venner og hvem der er fjender, virker i dag fjern og nærmest uden for rækkevidde. EU for fået nyt parlament og Danmark, ny regering. Begge valg har fyldt meget i Vesthimmerland, både hos de politiske partier og de politikere der stillede op, men også for mange af kommunernes medarbejdere, som har været involveret med at afvikle valghandlingerne.  

2019 var året hvor verden kunne fejre 50 års jubilæum for, både den første mand på månen og afholdelse af Woodstock festivalen i delstaten New York, og i Vesthimmerland fejrede vi 50 års jubilæum på Limfjordsskolen i Løgstør. Jo, - det forgangne år, har budt på flere markeringer i verden og lokalt. 

Byrådets arbejde har også budt på rigtig mange spændende opgaver og beslutninger.  

Renovering af Løgstør skole tog fart, og Aalestrup skole står for tur. Tilbygning til Børnehuset i Aalestrup, samt flytning af SFO i Farsø til nyindrettede lokaler. To skoler: Løgstør skole og Østermarksskolen har anmodet om tilladelse til forsøg med karaktergivning i 7. klasse, det sagde et flertal i byrådet ja til. Det gamle Rådhus på Himmerlandsgade er nedrevet, og Kirkebys flotte museumsbygning er kommet til sin ret. Johannes V Jensen og hans søster, Thit Jensen “bor” nu under samme tag i Farsø og Stenaldercenter Ertebølle så dagens lys den forgangne sommer. Farsø fik sin nye og længe ventede Genbrugsplads, og det gode samarbejde, der igennem flere år har kendetegnet de tre Himmerlandske kommuner, fortsætter. Etablering af Fagliggrunduddannelse (FGU), og indgåelse af samarbejdsaftale om kompenserende specialundervisning for voksne som følge af, at det Aalborg baserede Taleinstitut og Hjerneskadecenter bliver nedlagt ved årsskiftet. Og senest, samarbejde med Mariagerfjord om en fælles turistdestination. I Nordjylland har vi også indgået aftale om ny betalingsmodel for Nordjyllands Beredskab I/S, som kompenserer Vesthimmerland med ca. 1 mio. kr. årligt.  

Her på tærsklen til 2020, kan vi godt begynde at glæde os til nye begivenheder i Vesthimmerland. For mit eget vedkommende glæder jeg mig meget til at se de tidligere Borgmestre til Nytårskur på Rådhuset, den 2. januar. En tradition som jeg indførte sidste år. 100 året for genforeningen mellem Danmark og Sønderjylland vil blive markeret ved forskellige lejligheder, og ikke mindst afslutnings af anden verdenskrig vil blive markeret både den 4. og 5. maj. Det helt store jubilæum i 2020, bliver dog fejringen af Aars 150 års jubilæum. Ikke mindre end 150 forskellige events vil finde sted gennem året, begyndende den 4. januar på Kimbertorvet, med taler og fest. 2020 bliver også året hvor vores nye turistsamarbejde skydes i gang og skal bestå sin prøve. Det kommunale budget, hvor vi for første gang i Vesthimmerland kommunes historie udvider økonomien til kernevelfærden, skal vise sin værdi, og midler afsat til bl.a. Sundhedshuse i Aalestrup og Farsø bliver udmøntet i egentlige byggerier. Byudviklingsplaner i Hvalpsund og Aars, med maksimalt borgerinddragelse, er igangsat for Aars’ vedkommende, og Hvalpsund følger. I Løgstør bliver passagen mellem Østerbrogade og havnen en realitet, men kun efter en generøs bevilling fra Realdania.  

Et flertal i Byrådet, sagde den 19. december, nej tak til 4 vindmøller i Malle. Der var mange protester mod projektet, som i øvrigt overholder alle regler og love. Men nærdemokratiet fungerede, og tilbage står så spørgsmålet om den fremtidige vej for den grønne omstilling i Vesthimmerland. Jeg vil i det nye år sætte dette spørgsmål på dagsordenen i Byrådet. Omstillingen til grøn energi involverer ikke blot private virksomheder og privatpersoner, men i særdeleshed offentlige organisationer, og skal vi nå Regerings ambitiøse 2030 målsætning om at nedbringe co2 udledningen med 70 %, ja, så skal Vesthimmerland også have en plan herfor. 

Jeg vil slutte med at sige en stor tak til alle, for året der gik. Jeg glæder mig meget til endnu et år som borgmester – på gensyn i 2020. 

Godt Nytår! 

Per Bach Laursen
Borgmester i Vesthimmerland 

 

e-max.it: your social media marketing partner