VESTHIMMERLAND/MARIAGERFJORD: Der var over 100 fremmødte fra turisterhvervet og frivillige organisationer der understøtter turismen

da Vesthimmerlands borgmester Per Bach Laursen og Mariagerfjords borgmester Mogens Jespersen her til eftermiddag inviterede til turisme stormøde i Byrådssalen i Aars.  

Destination Himmerland en realitet
De to kommuner har nemlig indgået et samarbejde omkring dannelsen af Destination Himmerland. Det er ikke tiltag de to kommuner selv har udtænkt for at styrke turismen. Det kommer sig af den daværende Regerings udspil i maj 2018 om en forenkling af erhvervsfremmesystemet - herunder også turismefremmeindsatsen. Her er ønsket, at Danmark skal få stærkere destinationer og bedre sammenhæng i turismefremmeindsatsen. Den kommunale indsats konsolideres i destinationsselskaber, og der øremærkes turismeprojektmidler under Erhvervsfremmebestyrelsen. Helt konkret betyder det at 75-80 lokale Visit aktører skal indgå i 15-25 destinationsselskaber på landsplan.  

Stort fremmøde til møde
Borgmester Per Bach Laursen bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde af turistaktører fra begge kommuner. – I Vesthimmerland har vi siden dette forår arbejdet på, at finde frem til samarbejdskonstellationer – og der har været flere i spil, men nu har vi bestemt os. Det bliver med Mariagerfjord i et Destination Himmerland. Selvom Rebild i første omgang har takket nej, så vil vi gerne have Rebild med. Døren står åben, for vi danner nemlig Destination Himmerland som en forening, som man frit kan melde sig ind og ud af. Nu hvor Byrådene i Vesthimmerland og Mariagerfjord har sagt ja, kan vi koncentrere os om at få samarbejdet i gang omkring organisationen.  

Penge særskilt til Himmerlands Vestkyst  
I Vesthimmerland har vi sat kr. 83,- af pr. borger til turismen i Mariagerfjord er det kr. 62,-. Det er også derfor, at vi holder kr. 800.000 tilbage til udvikling af Himmerlands Vestkyst langs Limfjorden. Her er det muligt, at lave særlige tiltag. Disse penge bevilliges af Økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune og ikke af den fremtidige Destination Himmerland.            
 

En professionel forening
De nuværende Visit organisationer bliver virksomhedsoverdraget til foreningen Destination Himmerland den 1. marts 2020. Den nye forening vil have en bestyrelse, som allerede er udpeget. Turistchefen vil blive udmeldt snarest og organisationen, der vil få medarbejderne fra de to tidligere visit organisationer, rykker til lokaler i Aars. Himmerland Golf & Spa Resort i Gatten har været spil som lokalitet for Destination Himmerlands markedsføringskontor, men desværre var postnummeret forkert, da Mariagerfjord har betinget sig postnr. 9600 af hensyn til medarbejdernes kørsel fra Mariagerfjord.  

Arbejdet går lige efter nytår i gang i den nye Destination Himmerlands bestyrelse at definere samarbejdet. Man er enig om at der skal arbejdes professionelt, da turismen har vækstpotentiale. Organisationen skal ud over at være professionel, være nærværende og kontaktbar også være en sparringspartner for turisterhvervet. Men også de frivillige er meget vigtig ressource som der skal plejes og passes på.   

Modstand mod at sløjfe fysisk gæsteservice
Hvor man i Vesthimmerland har sløjfet turistkontorer i traditionel forstand med undtagelse af den frivillige turistinfo i Hvalpsund, så er man i Mariagerfjord også meget forbeholden for at gøre det i Mariagerfjord. Det fremgik tydeligt, af den debat der var mulighed for efter informationerne om destinationsdannelsen.    

Fra Kenneth Jensen på Mariager Camping lød det: Jeg tror ikke den fysiske gæsteservice har overlevet sig selv. Det er den personlige turistservice, der gør forskellen når gæsterne er ankommet. Det er ikke alt der forberedt hjemmefra, man skal kunne få gode tips, møde lokalebefolkningen og en række arrangementer.      

Ros for at tænke stort
Men ellers fra der fra salen ros for at tænke stort. Eksempelvis at få de to vikingeborge i Aggersborg og Fyrkat Unesco godkendt. Det vil i sig selv kunne give 125.000 til 150.000 ekstra gæster om året.        

FAKTA:
 Den kommende bestyrelse for Destination Himmerland er:
• Per Bach Laursen – Borgmester, Vesthimmerlands Kommune
• Mogens Jespersen – Borgmester, Mariagerfjord Kommune
Erhvervsrepræsentanter:
• Casper Hestbech – Direktør, Mariager Saltcenter
• Peter Hansen – Direktør, Hotel Amerika
• Kent Lodberg – Sales and Marketing Manager, Landal GreenParks Danmark
• Mark Bering – Direktør, Himmerland Golf & Spa Resort
Repræsentant fra forenings- eller kulturlivet med særlig indsigt i turismeerhvervet:
• Bo Gregersen – Direktør, Lille Vildmosecenteret
• Per Frederiksen – Formand, Farsøegnens Turistforening

 

e-max.it: your social media marketing partner