VESTHIMMERLAND: Vesthimmerlands Forsynings budgetudkast for 2020 indeholder i forhold til 2019 en stigning på ca. 3,6 mio. kr. i udgifterne til drift af ordninger vedrørende genbrugspladser og indsamling af genanvendeligt affald.

Forsyningen henviser her til øgede mængder på nogle affaldsfraktioner og stigende behandlingsomkostninger på flere fraktioner.

Pænt høje stigninger
Ved behandlingen af det stigende affaldsgebyr på Byrådsmødet i torsdags lød det fra formand for teknik- og miljø, Uffe Bro(S):

- Det er sådan lidt kedeligt at skulle sige det. Det forslag der er kommet frem indebærer faktisk ret pæne stigninger i forhold til det vi har betalt hidtil. Det der er baggrunden, er det budget der er lavet for Vesthimmerlands Forsyning. Der er en stigning på 3,6 mio. kr. til drift af genbrugspladserne samt genanvendelig affald. Dertil kommer at Vesthimmerlands Kommune har et tilgodehavende på 6. mio. kr. der bliver afviklet hurtigere med kr. 2,5 mio. end det vi havde tænkt på tidligere. Det er det, der tilsammen giver, at vi får stigninger i en størrelsesorden på 440-457 kr. pr. husstand. Det betyder også, at hvis man går ind og kigger på nærmere på gebyrbladet, så vil man se at der er prisstigninger på op til 25% på visse ejendomstyper. Så det er ret voldsomme stigninger der ligger i det!. Men vi har i teknisk udvalg sagt, at det er det vi gør, i det håb at når gælden er tilbagebetalt og der er fundet et naturligt leje på genanvendelsesområdet, så kan vi sætte affaldsgebyret ned igen.

Genanvendelse og transport er blevet dyrere
Som formand for Vesthimmerlands Forsyning, kunne Jens Lauritzen(V) supplere Uffe Bro med:

-Der er i princippet to ting der er blevet dyrere. Vi er blevet rigtig dygtige til at indsamle plastik og dem der forarbejder plastikken er blevet rigtig gode til at hæve priserne. Fra en pris for halvandet til to år siden på kr. 1.100-1.200 pr. tons for genanvendelse, er vi nu oppe på næsten kr. 4.000 pr. tons i dag. Men det harmonerer jo godt med debatten lige nu, hvordan kan vi få så meget som muligt genanvendt. P.t. bliver 83-84 % af den plastik vi indsamler i Vesthimmerland genanvendt. Så vi har styr på det, men det er lidt dyrt at få det genanvendt. Men vi har jo besluttet i forhold til genbrug og genanvendelse, at vi holder fast i at fortsætte med det her, for ellers kunne man jo fristes til at køre det på forbrændingen i Aars og spare penge. Men det ligger jo ikke i tråd med det vi alle sammen vil m.h.t. mere genanvendelse og mere sortering, men det ville være billigere. Desuden medfører de øgede transportomkostninger at kontrakten på containertransport er steget med 35% 

Afdrag på deponi og genbrugsplads
Herudover er der udfordringen med at få afdraget på deponiet i Oudrup og den nye genbrugsplads i Farsø.  

Det ville have været fornuftigt af os i forsyningen at have hævet taksterne langsomt for 2 år siden, men der har faktisk ikke været takststigninger i 5 år. Sidst der var en lille takststigning var ved skelløsningen hvor man kunne spare kr. 100 ved at køre sin container ud til skellet. Nu kan vi fra forsyningens side ikke lave mere. Genanvendelse bliver dyrere og man skal nok regne med, at jo mere vi skal sortere i fremtiden – ja så bliver det ikke billigere, lød det fra Jens Lauritzen. 

Takststigningen blev godkendt i Byrådet.

 

e-max.it: your social media marketing partner