VESTHIMMERLAND: Vesthimmerland står overfor en vigtig beslutning sammen med Mariagerfjord.

Vesthimmerland står overfor en vigtig beslutning, og jeg vil med det kraftigste opfordre til, at man tænker sig godt om, – siger en bekymret Turistdirektør for VisitVesthimmerland, Jimmi Stæhr Petersen.

Tværkommunale destinationsselskaber
I forlængelse af at regeringen og KL i maj 2018 vedtog, at man med et nyt erhvervs- og turismefremmesystem skal konsolidere den kommunale turismefremmeindsats i tværkommunale destinationsselskaber inden udgangen af 2020, har dette skabt udfordringer med processen, der skal forme den fremtidige turismesituation i Danmark.

En del af det større hele - frem for at stå alene
I Vesthimmerland, har man i den seneste tid arbejdet mod en ”Destination Himmerland” i samarbejde med Mariagerfjord for at etablere en fælles destination, hvor de mange fælles fokusområder, og DNA kan blive forankret og på baggrund af dette at skabe en handlekraftig destination. Dette for at være en del af det større hele frem for at stå alene. 

-Jeg er bekymret for situationen på vegne af erhvervet og VisitVesthimmerland, hvis udfaldet bliver, at man skal stå alene i fremtiden. Allerede fra næste år kan vi forvente et anderledes turismemarked, hvor større destinationer vil afspejle dansk turisme. Med de nyeste destinationsscenarier man står overfor, kan vi derfor forvente at blive udfordrede på at bibeholde de positive tendenser, som vi oplever med turismen i Vesthimmerland, siger turistdirektør Jimmi Stæhr-Petersen.  

Konsekvenserne ved at stå alene er tydelige
Konsekvenserne ved ikke at etablere en fælles Destination Himmerland er tydelige, understreger turismeforsker Peter Kvistgaard, Ph.D., som har udarbejdet et notat med en objektiv vinkel vedrørende etableringen af fælles destinationsselskab for Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune den 19. november 2019:  ”Konsekvensen af at stå alene er uomtvistelig. Man er ikke medlem af Danske Destinationer. Man har ikke adgang til samme information som de øvrige destinationer. Man har ikke adgang til samme midler som de øvrige destinationer. Man er ikke med på de forskellige turismepolitiske og turismegeografiske kort, der viser, hvor der er vækst og vækstpotentiale. Og man har ikke adgang til de fora, hvor tingene bliver bestemt. Hvilket formentlig på langt sigt er det værste”.   

Hertil konkluderer Peter Kvistgaard: -Det kan kun anbefales, at der arbejdes med en destinationsdannelse med Mariagerfjord Kommune som minimum.   

Indhold før geografisk placering
Det indholdsmæssige kommer før geografisk placering. En af Peter Kvistgaards vigtige pointer i notatet er, at det er helt centralt at få aftalt det indholdsmæssige i samarbejdet FØR alt andet – eksempelvis placering af destinationsselskabet rent geografisk. Dette er tankevækkende, idet processen for sammenlægningen af Vesthimmerland og Mariagerfjord afspejler det omvendte. 

På baggrund af ovenstående håber Turistdirektør Jimmi Stæhr-Petersen, at man har det mest optimale grundlag for at træffe den endelige beslutning for Vesthimmerlands turisme i fremtiden.

Byråd tager stilling i dag
Beslutningen tages i Vesthimmerlands Byråd her i dag torsdag, og der er på forhånd delte meninger blandt politikerne omkring det fremtidige destinationssamarbejde.

 

e-max.it: your social media marketing partner