FARSØ: Talerækken var lang – nærmere bestemt på 10, og de rosende ord stod i kø, da den officielle uddeling af Patienternes Pris 2019 her til eftermiddag fandt sted på Farsø Sygehus.

Prismodtager blev Palliativ Afsnit på Farsø Sygehus – og endda kun fire år efter, at en anden afdeling på sygehuset, nemlig Ortopædkirurgisk Klinik modtog samme pris i 2016.    

Meget tyder på at patienterne er meget tilfredse med Farsø Sygehus, som også andre flotte patienttilfredspriser gennem tiderne har peget på.  

Den fornemste pris 
Det var derfor også en storsmilende formand for Patientindragelsesudvalget, Jens Ibsen, der glædede sig over at være i Farsø igen.  

- Nogle af jer har jo set mig før, da jeg for nogle år siden også havde fornøjelsen af at uddele Patientprisen her i Farsø.  

I år er det jer i Palliativ Afsnit her i Farsø der modtager den fornemste pris der findes, i hvert fald når vi patientinddragelsesudvalget selv skal sige det. Den er den eneste af sin slags i Danmark. Patienternes Pris tildeles efter indstillinger fra patienter og pårørende, og derfor er den enestående. Kriterierne for udvælgelsen er: Patienten i fokus, Sammenhæng i patientforløbet, Tværfaglighed, Værne om patientens integritet, Nærværende personale og en god dialog. Det er ikke antallet af indstillinger det kommer an på. Vi værdsætter kvalitet fremfor kvantitet. I år er der modtaget 258 indstillinger fra patienter og pårørende. De har sendt pæne ord med på vejen til afdelinger i hele Nordjylland. Det har været et meget positivt arbejde at vælge prismodtageren.  

Jeres arbejdsplads er kendetegnende ved at være lille og samtidig højt specialiseret. Sengeantallet er skrumpet lidt ind over årene. Fra 10 til 8 til de nuværende 6. I har patienterne i gennemsnitlig 1 til 1,5 uge. Jeg ved, at I er dedikerede ildsjæle der går op i den særlige faglighed som palliation er. De indstillinger vi har fået på jer som prismodtager er alle sendt fra pårørende til jeres patienter. Det vidner at jeres arbejde i højeste grad også favner de pårørende. Og det er netop også det der er meningen!. Jeres arbejde med krise, død og sorg er hverdag og I holder gejsten netop fordi I får anerkendelse og fordi I selv mener at I gør en forskel.

Omsorg, tryghed og individualitet
Et nøgleord i indstillingerne er omsorg og et andet nøgleord er tryghed. I giver tryghed i den allersværeste livssituation og det gør I godt. Et tredje ord er individualitet. I bruger jeres sanser, i fornemmer jeres patienter og deres familier. I er meget opmærksomme på hvad de enkelte familier har behov for og I er dygtige til at samle de faglige personer der skal til for at give den rette hjælp. Hvis der er børn involveret er der ofte brug for en holdindsats og det gør I.

Jeres afdeling er ikke fysisk så stor og ligger ret meget for sig selv. Det betyder også at der er en ro som mange af jeres patienter og pårørende har brug for og som de ikke har haft så meget af efter henvisning fra de store sengeafsnit. Jeg ved at I selv passer blomsterne på terrassen. I går også meget op i udsmykningen af afsnittet for det gør en forskel for både patienter og pårørende og bestemt også for jer selv.
 

Prisen består af kr. 25.000 og et maleri af Henrik Kjeds, der er fra Himmerland og malet efter landskabets værdi, så der ses noget nyt hver gang. Man kan også kalde det ”Vejen frem”. Det passer i hvert fald til jer.  

Regionrådsformand Ulla Astman holdt også en tale ved prisoverrækkelsen.:   Det er en rigtig god dag, for det er den bedste pris man kan få fra patienter og pårørende. Et stort tillykke til jer for den meget fine anerkendelse af jeres arbejde. Det er 10. gang prisen uddeles, så I er en slags jubilarer oveni. Men det er ikke mindst patienter og pårørende, der vil anerkende den omsorg og tryghed de har oplevet i forbindelse med et behandlingsforløb.

I tager stenene af de pårørendes skuldre
Jeres afdeling er lidt speciel. Hver eneste dag er det en dag der er præget af livet og optimisme, men også for nogens vedkommende afslutningen på livet. En del af jeres patienter har deres sidste tid på palliativ afsnit, men en del når også hjem at være igen. Men det er typisk patienter i den sidste fase af livet. Nogle kommer til jer, når de har været igennem et meget langt sygdomsforløb og både de og deres pårørende har netop brug for at mærke at I har roen til at give dem omsorgen og tryghed. Og fælles for patienterne er også at deres pårørende er meget påvirkede af det sygdomsforløb deres kære har været igennem. Ofte er de i en krisesituation. Men den forstår I at favne. Det kan vi tydelig læse i de indstillinger vi har fået. De er dybt taknemlige for det de har oplevet. Stor forståelse, empati, jeres professionalisme, men ikke mindst er det omsorg og tryghed som går igen. I tager stenene af de pårørendes skuldre. Det er jer der tager ansvaret, det er jer de pårørende kan læne sig op af i den svære situation.
 

Livsbekræftende arbejde
Hvordan kan man klare at arbejde et sted hvor der også er rigtig meget sorg og kriser?.  Nogle står foran livets afslutning?.  Det er et spørgsmål som jeg også tror I nogle gange møder både privat, men også når I er på arbejde. Men jeg ved jo også, at I netop beskæftiger jer med Palliation fordi det er givende i jeres arbejde både personligt, men ikke mindst fagligt. Jeg har hørt at I selv kalder jeres arbejde for livsbekræftende. Det kan jeg egentlig godt følge. Det giver livet perspektiv at man arbejder med livet og døden så tæt på. I formår at hjælpe de pårørende - også efter de har mistet deres kære, så de kan komme videre og de kan leve et fortsat godt liv. Den tillid som I opbygger, og de mange besøg og hilsner I efterfølgende får fra pårørende, de er I hvert fald et meget tydeligt bevis på, at I gør det rigtig godt. Det synes jeg I skal vore stolte over.  

Selvfølgelig kan det ikke undgås at påvirke en personligt når man arbejder i sådan en afdeling. Det tror jeg godt man kan sætte sig ind i.  

Lille sengeafdeling med mange faggrupper 
Selvom det er en lille sengeafdeling er der alligevel rigtig mange faggrupper tilknyttet. Jeg har hørt jer sige, at det er rigtig befordrende for jeres engagement at I er så bredt sammensat. Det giver jer ballasten til at kunne støtte det hele. Så for jer er det helt natuligt at arbejde på tværs også i forhold til kommuner og almen praksis som også er nogle af jeres tætteste samarbejdspartnere. Man er patientens team også på tværs af sektorer. Og her er det helt naturligt, for det kan ikke være anderledes, når man arbejder med palliation.  

Jeg håber I fortsætter det gode samarbejde på afdelingen og på kryds og tværs, så det palliative tilbud her i Farsø forsat kan være med helt i toppen for patienter, pårørende og ikke mindst for jer som medarbejdere fagligt og personligt. Tusinde mange gang tillykke med prisen, det er velfortjent. Tusind tak for jeres engagement og indsats, lød det fra regionrådsformand Ulla Astman.  

Stort at få sådan en pris
På vegne af det tværfaglige team på afdelingen, talte sygehuspræst Troels Laursen :
Her står jeg som en af dem i afdelingen og en del af teamet. Og jeg gad nok tænke på om du tænkte på det her i sin tid Lisa(Lauritsen – intiativtager til palliativ afsnit i Farsø). Du er jo egentlig vores jordemor til det her projekt.
Det er stort at få sådan en pris. At få en pris er bekræftende, især på de dage hvor det kan synes op ad bakke og følelsen af at opgaverne overstiger kræfterne – måske også nogle gange evnen. Så varmer det at vi gør det rigtig godt. Når man, som jeg, går her i huset hver og hver anden dag, så er det ikke så underligt at prisen havner her, for her er mennesker, ansat i hvert deres felt, der yder det bedste de har lært og ikke mindst har erfaret dag ud og dag ind - og altid gør det med passion for det menneske der netop er kommet ind i teamet eller på afsnittet. Lige alvorligt og lige fagligt hver gang. Palliation kommer af ordet carpe eller kåbe. Og det er dette kappe vi lægger om ikke blot patienten, men også de pårørende. Arbejdet i et Palliativt team er todelt. Det er både at være problemknuser men også at bære på vej. Det handler både om at kunne gøre og at være. En af de fornemste værdier er, at vi følger patienterne i et længere forløb. Fra at de sendes hjem fra lægen eller afdelingen med beskeden om at en helbredelse ikke er mulig. Så møder de og deres pårørende teamet til en lang samtale med en læge og en sygeplejerske og måske også nogle fra kommunen., hvor der lægges planer og fremlægges ønsker. Herefter kobles flere faggrupper på. Vi følger med når patienten indlægges og vi følger med når patienten sendes hjem. Det giver sammenhæng og forløb, og det der giver de gode relationer. Jeg vil gerne sig tak til de mange pårørende der har haft overskuddet til at skrive og indstille os. Det er ganske rørende! Det er vi taknemlige for. Også de mange tilkendegivelser vi modtager hver uge. At modtage patienternes pris giver os endnu mere mod og endnu mere styrke. Prisen får os i stand til at gå tilbage til arbejdet, til at gøre det vi skal. Med prisen i tankerne, kan vi give værdi til dem der er prisgivet.
 

Afdelingen er lykkedes
Fra Regionsrådsmedlem og formand for Akut og Praksisuddvalget, Mogens Ove Madsen lød det: - Jeg vil gerne ankende at I har fået prisen. Jeg kan huske i 2011, da vi startede afdelingen at vi tænkte, kulle det komme til at lykkes?. Ja, det gør det i høj grad. Og det vil jeg gerne sige jer tak for. Palliation er kommet for at blive. Vi lægger ikke i toppen i national sammenhæng, vi mangler sengepladser, vi mangler hospice og flere udgående teams. Men vi har noget af det. Jeg tror vi regionrådsregi kommer til at drøfte det nærmere, og i den sammenhæng får vi brug for den viden I allerede har opbygget. Vi håber at I vil bidrage til at udvikle dette felt godt  

Udgående team og sengeafsnit en god kombination
Overlæge Klaus Jakobsen fortalte om starten af Palliativ afsnit på Farsø Sygehus:
For ti år siden begyndte man at tænke på planlægningen af det palliative sengeafsnit. Det startede med nogle ildsjæle med sygeplejerske Lisa Lauritsen som den allermest bærende kraft i udviklingen af det specialiserede palliative afsnit. Specialiseringen af et sengeafsnit og et udgående team findes der kun ganske få af, og vi er et af dem. Det er denne kombination der gør at vi kan tilrettelægge et rigtig godt forløb for vore patienter. Jeg håber denne pris kan sætte fokus på de specialiserede sengeafsnit, så der kan oprettes flere i fremtiden. Vi når ud til 65% af de uhelbredelige kræftpatienter med vores palliative team. Det er en del over landsgennemsnittet, så vi gør det rigtig godt i region nord.
 

Gør en forskel for patienter og pårørende
Initiativtager til det palliative afsnit, Lisa Lauritsen havde også rosende ord til sine kolleger:
Rigtig hjertelig tillykke med prisen. I har fra dag et haft målet for øje. At gøre en forskel for patienter og pårørende, det kalder på hoved og hjerte. I har trådt stier på fagets, regionens, landets og patienternes vegne. Tænk sig at sundhedsvæsenets sygeste patienter har fundet det vigtig, at påskønne det I gør. Så tillykke til sundhedsvæsenet at I findes og holder fanen højt.
 

Lindre så patienten kan udskrives igen
Afdelingssygeplejerske for Palliativ Afsnit, Troels Bjørn fortalte om afdelingen: 
Vi er alle stolte og berørte over at have modtaget denne pris. Sammen med det palliative team har vi skabt patientens team. Planlægning gør at patienten kan leve livet indtil det sidste. Vores formål er at lindre, således at patienterne kan udskrives igen.
 

Vi er dybt afhængige andre funktioner her på hospitalet, portører, lægevagten, anæstesisygeplejersker. Derudover vil jeg også nævne køkkenet og rengøringen. Vi skaber den sammenhængskraft som er lidt speciel for Farsø Sygehus.
Palliativt sengeafsnit startede for 8,5 år siden efter Lisa Lauritsens fortjeneste. Lisa var idekvinden bag sengeafsnittet og startede det op sammen med overlæge Klaus Jakobsen. En del af de medarbejdere der var her fra starten er her stadig. Lisa overlod ledelsen til Karina Mark Kristensen og gik selv over til patientpleje i det palliative team. Jeg overtog ledelsen for 3 år siden efter Karina. Vi har 6 enestuer med gode muligheder for at de pårørende kan være omkring patienterne. Vi har et tværgående team med 2 overlæger, præst, psykolog og socialrådgiver. Vi har samarbejde med terapien om ergoterapeut og fysioterapeut. I afdelingen er der 14 plejepersonaler, der passer patienterne 24 timer i døgnet. Og så har vi en lægesekretær.
 

Tak for jeres omsorg for de mennesker vi har ansvaret for. I er en medarbejdergruppe der bærer en kultur som jeg er utrolig stolt af at stå i spidsen for. 

Tak til hospitalsledelse og klinikledelse for at vi har disse rammer. Jeg stolt over at være en del af et hospital hvor den palliative indsats bliver værdsat. Et område I også er med til at prioritere. Tak til vores afdelingsledelse i Onkologisk afdeling. I leverer desværre en del af vores patientgrundlag.  

Tak til politikerne for at I prioriterer den palliative afdeling her i Farsø og det palliative team der dækker hele regionen samt de to hospice i henholdsvis Nørresundby og Frederikshavn.  

Var ikke i tvivl om at I løb med prisen
Formand for Støtteforeningen for Farsø Sygehus, Kirsten Moesgaard havde også rosende ord med på vejen til afsnittet og dets personale.  

-I støtteforeningen var vi ikke spor overrasket over at I løb med prisen. For, vi får hele tiden flotte tilbagemeldinger på det fantastiske arbejde som I laver. Det er ikke noget nemt arbejde som I udfører. Det omfatter store værdier for folk. I skal både tage jer af det fysiske og det psykiske både hos patienterne og de pårørende.

FAKTA: Palliativ Afsnit Farsø:
Formålet med den palliative indsats er at forbedre livskvaliteten for patienter og deres familie, der lever med en uhelbredelig og livstruende sygdom.
 

Det Palliative Teams arbejde er at yde støtte og vejledning til patienter og fungerer som konsulent for øvrige sundhedsprofessionelle. I Region Nordjylland er der fire palliative teams. 

Det Palliativ Afsnit i Farsø består af såvel det palliative afsnit samt en udadgående ambulant funktion - Det Palliative Team. 

De uhelbredelige patienter, hvor hovedgruppen er kræftpatienter tilbydes lindrende behandling for: Smerter, angst, uro, kvalme, luftproblemer 

Der tilbydes også en støttefunktion til familien under patientens sygdom. 

Hovedopgaven er at tilbyde lindring i eget hjem med mulighed for indlæggelse på afsnittet, hvis behovet opstår. Det primære mål er, at patienten skal udskrives igen med tilknytning til det palliative team.

 

e-max.it: your social media marketing partner