HVALPSUND: Grundejerforeningen for Illeris sommerhusområde har ønsket, at den gældende byplanvedtægts bestemmelser om sekundær bebyggelse ændres på en række punkter.

Det forudsætter en ny planlægning i form af såvel lokalplan som kommuneplantillæg.

I sommerhusområdet er der gennem årene ulovligt opført en del sekundær bebyggelse (redskabsrum, carporte m.v.) mindre en 5 meter fra skel som dermed er i strid med byplanvedtægten fra 1971. Disse ulovlige bygninger kan enten lovliggøres fysisk ved en flytning/nedrivning eller retligt, ved et nyt plangrundlag som lovliggør placeringen.

Vesthimmerlands Kommunes tekniske forvaltning og Illeris grundejerforening er enige om, at udarbejde et plangrundlag som især tillader fritliggende sekundære bygninger såsom garage, carport m.m. indtil 2½ meter fra skel og at man hæver maks. størrelse på sekundære bygninger fra 35 til 50 m2. Desuden hæves bebyggelsesprocenten fra 10 til 15, dog må sommerhusene max. være på 150m2.

Den forventede konsekvens bliver at en række ellers ulovligt placerede udhuse med lokalplanens vedtagelse kan lovliggøres efter bygningsreglementets bestemmelser.

Det er en proces som kommunen tidligere har været igennem i Trend sommerhusområde, og det er i princippet det samme der sker her.

Og til det sagde Lise Lotte Lynge fra Dansk Folkeparti på Byrådsmødet i torsdags, hvor lokalplanforslaget var indstillet til udsendelse i høring.

-I sin tid da vi behandlede det samme punkt omkring Trend, der rejste jeg mig også op. Jeg synes det er et forkert signal at sende, at når folk laver ulovligheder, så laver man bare lokalplanen om. Så er ulovlighederne lige pludselig gjort lovlige. Der er nogle mennesker derude der har lavet nogle bygninger, som de godt vidste, da de byggede til, ikke var lovlige. De har i hvert fald ikke gjort det i god tro. Det er et uheldigt signal at sende ud, at vi synes det er okay. Derudover synes jeg også, at der nogle der har købt ejendom under falske forudsætninger. De har købt noget, hvor der bygget tættere på end det lokalplanen tillader. Hvor går grænsen? Laver vi bare lokalplanen om igen, når der igen opføres ulovligt?.

Til det svarede Uffe Bro(S), formand for Teknisk Udvalg. 

-Det kan du principielt have ret i. Men i dette tilfælde er det grundejerforeningen selv der har rettet henvendelse til kommunen om en ny lokalplan, der afløser en tidligere byplanvedægt. Jeg går derfor ud fra, at grundejerforeningen har opbakning blandt de sommerhusejere der er derude. Jeg går også ud fra, at når vi får sådan en henvendelse fra grundejerforeningen, at er man så er indforstået med de konsekvenser en sådan lokalplan kan få. 

Byrådet følger nu Teknik og Miljøudvalgets indstilling og sender det nye lokalplanforslag i høring i fire uger.                 

 

e-max.it: your social media marketing partner