FARSØ: Der er hele tiden bevægelse i, hvor opgaverne placeres indenfor det nordjyske sygehus- og sundhedsvæsen.  Derfor kan man ikke bare pr. automatik forudsætte, at tingene fortsat vil være, som de er i dag.

Det gælder også på Farsø Sygehus og vedrører i den grad borgerne i Vesthimmerland.

Reduktion på skadestuen
-Vi har på det seneste måttet se på, at skadestuens åbningstid er reduceret.  Det er en af de opgaver, vi i Støtteforeningen til bevarelse af Vesthimmerlands Sygehus i Farsø, vil modarbejde med en aktiv indsats. Skadestuen har stor betydning for borgerne, siger formand for støtteforeningens bestyrelse, Kirsten Moesgaard og uddyber:     

Åbningstiden i Skadestuen i Farsø bør – i stedet for at reduceres, udvides og bruges som aflastning for skadestuen i Aalborg, hvor der foruden parkeringsvanskeligheder også er lange ventetider på at komme ind til speciallægen til behandling.  Ved vores lokale sygehus i Farsø kan man parkere lige uden for døren og gå 25 skridt. Så er man fremme!  

En alvorlig sag
Reduceringen i skadestuens åbningstid er bl.a. blevet brugt af de praktiserende læger til at annoncere en flytning af vagtlægerne fra Farsø til Hobro Sygehus.   

-Det ser vi med meget stor alvor på i Støtteforeningen, påpeger Kirsten Moesgaard.   

Tappested flyttet
Endnu en serviceforringelse, vi også har måttet konstatere, er flytningen af tappestedet for bloddonorerne til Hobro. Det har betydet, at antallet af bloddonorer i Vesthimmerland er stærkt tilbagegående, da det er blevet for omstændigt at afgive blod.  

Finder sig ikke i salamimetode
-Vi arbejder imod den tendens, vi har set på det seneste, hvor man ved hjælp af den såkaldte ”salamimetode” fjerner vitale servicefunktioner fra Farsø til andre matrikler, siger Kirsten Moesgaard.

Mere ”slagkraft” med flere medlemmer
Det kræver en indsats at fastholde og udvikle forholdene på Vesthimmerlands sygehus. Støtteforeningens fornemmeste opgave er - som det også fremgår af navnet, at arbejde for bevarelse af det lokale sygehus.  
 

-For at øge vores ”slagkraft” i forhold til Region Nordjylland og vores storebror på Aalborg Universitetshospital i Aalborg, så tæller hvert nyt medlem.   

Derfor håber vi på en stor tilgang af nye medlemmer.  Og, vi i bestyrelsen vil kvittere med en fortsat stor indsats for at bevare de gode sundhedstilbud i Vesthimmerlands kommune, siger Kirsten Moesgaard. 

Vis din opbakning som medlem
-Det er ikke beløbets størrelse, der er afgørende for, om vi er glade for medlemskabet.  Det handler om, at så mange som muligt viser opbakningen. Denne opbakning er også til stor glæde for de utroligt dygtige medarbejdere, vi har på vores lokale sygehus, forklarer Kirsten Moesgaard og fortsætter:    
 

Derfor skal vi gerne være mange flere. Og, derfor håber vi i støtteforeningen, at rigtig mange i år vil støtte foreningen med et kontingent. 

Støtteforeningen har netop udsendt et særligt brev til dem, som år efter år, trofast er medlem af Støtteforeningen, og som hvert år indbetaler det meget beskedne kontingent. 

-Men vi skal være endnu flere!. Takket være rigtig mange borgere, der tegner sig som medlemmer eller som yder en speciel donation, kan vi hvert år på denne tid hjælpe til med at gøre tingene lettere på sygehuset. 

Hjælp til selvhjælp
Det er snart Jul. Det betyder, at Støtteforeningen til bevarelse af Vesthimmerlands Sygehus i Farsø igen skal tage stilling til, hvad foreningen har mulighed for at imødekomme til indkøb af apparatur til de forskellige afdelinger på Farsø Sygehus.

-Når vi vurderer en ansøgning, lægger vi stor vægt på, at det støtteforeningen bevilger, er noget som kan gøre et ophold på Farsø Sygehus så behageligt for patienterne som muligt. Ligesom vi også lægger også vægt på, at indkøbene skal fremme den nyeste teknologi. Det er ligesom ”hjælp til selvhjælp” for borgerne i Vesthimmerland, siger Kirsten Moesgaard, der påpeger at udstyret gives til sygehusmatriklen i Farsø.    

e-max.it: your social media marketing partner