VESTHIMMERLAND: Hvad betyder den for os? Og hvilke ønsker og planer har vi for kulturområdet?

Kultur- og Fritidsudvalget i Vesthimmerlands Kommune har sat gang i en proces med at udarbejde en ny kulturpolitik og du kan få indflydelse på den kommende kulturpolitik i Vesthimmerland

-Indtil nu er processen primært foregået på politisk plan internt i Kultur- og Fritidsudvalget, men i løbet af oktober og november vil vi gerne have så mange som muligt af kommunens borgere, nuværende og kommende ildsjæle, foreninger, institutioner, aktive udøvere og andre involveret i processen, udtaler Asger Andersen, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Kulturambassadører tager teten
-Vi har bedt en mindre gruppe af kulturaktive borgere om at være kulturambassadører for processen. Deres opgave er både at komme med konkrete ideer men også at medvirke til, at der er opbakning og deltagelse i de forskellige planlagte aktiviteter, fortæller Anne Marie Holm, Kultur- og Fritidschef.

Styregruppe styrer processen
En styregruppe bestående af Kultur- og Fritidschef Anne Marie Holm, Biblioteksleder Bo Jacobsen, Kulturskoleleder Kristian Dalgaard, Kulturkonsulent Inge Lise Jæger Sørensen og Hanne Marie Knudsen fra Konsulentfirmaet Knudsen Syd har tilrettelagt udviklingsprocessen med borgerinvolvering.

Involverer borgere i alle aldre og erhvervslivet
Det hele starter med en åben kulturkonference lørdag den. 2. november i Messecenter Vesthimmerland. Her er alle interesserede velkomne. Det bliver en sjov og givende dag med foredrag og underholdning, hvor der bliver rig lejlighed til at drøfte visioner for en ny kulturpolitik, muligheder for nye samarbejder på tværs i kommunen og komme med input til politikerne. Samtidig bliver dagen krydret med små kulturhappenings undervejs.  

Erhvervslivets ønsker er også vigtige. Den 12. november gennemfører konsulentfirmaet Knudsen Syd et fokusgruppeinterview med lokale erhvervsfolk, hvor temaet er kulturens betydning for bosætning, og hvordan kulturlivet kan understøtte de lokale erhverv og butikslivet.  

En særlig event for og med unge løber af stablen i ALFA den 18. november. Hvilke ønsker har unge til kulturen i deres område? Føler unge sig kørt over af gamle og støvede ideer om, hvad kultur er og bør være? Hvad bør gøres anderledes, for at vække unges interesser? Hvad skal der til for at blive boende i Vesthimmerland? Eller hvad skal der til, for at unge vender tilbage til deres kommune? Spørgsmålene er mange denne eftermiddag.  

Endnu et åbent møde for alle interesserede løber af stablen den 26. november i Kulturhuset Støttrup. Temaet er ”Kulturen i åbne og lukkede rum”. Hvordan sikrer vi de bedste muligheder for aktive kulturoplevelser? Både i byerne og i landområderne. Kan vi bruge de nuværende faciliteter på andre måder? Hør bl.a. om det utraditionelle udstillingssted ”Skovsnogen”, midt i en vestjysk skov syd for Herning.   

Forslag til kulturpolitik klar i starten af 2020
Styregruppen samler alle bidrag og udarbejder forslag til en kulturpolitik, som kommer i høring og til politisk drøftelse i begyndelsen af det nye år.

 

e-max.it: your social media marketing partner