HIMMERLAND: I december 2018 vedtog Folketinget en lov om erhvervsfremme, som lægger op til, at kommunerne går sammen om at skabe såkaldte fælles destinationsselskaber, der kan klare sig i den internationale konkurrence om turisternes gunst.

Ønske om en Destination Himmerland
Siden har kommunerne i Mariagerfjord, Vesthimmerland og Rebild drøftet mulighederne for at skabe et samarbejde, der skal markedsføre Himmerland som en unik turistdestination og skabe flere og bedre oplevelser for de besøgende. 

Arbejder for forskelligt med turismen
Det har dog vist sig, at de tre kommuner har for forskellige tilgange til arbejdet med turismen til, at det kan lade sig gøre at etablere et fælles selskab. 

Til eksempel har Vesthimmerlands Kommune igennem de seneste år arbejdet i retning af at afvikle fysisk gæsteservice, mens Rebild Kommune modsat har styrket indsatsen på dette område med etablering af RebildPorten. 

Ikke enige om vilkår
Derfor har det ikke være muligt at blive enige om vilkårene for et fremtidigt destinationssamarbejde. 

Vesthimmerland og Mariagerfjord vil etablere destination
Konklusionen er nu, at Vesthimmerland og Mariagerfjord Kommune arbejder videre med planen om at etablere en destination, mens Rebild Kommune vælger at fastholde og videreudvikle sin nuværende strategi. 

Vesthimmerland Kommunes borgmester Per Bach Laursen (V) glæder sig over, at Vesthimmerland og Mariagerfjord Kommune satser på et fælles turistsamarbejde i Himmerland: 

- Vi har hver især meget at tilbyde turisterne, og sammen er vi endnu stærkere. Det gælder i forhold til at markedsføre Himmerland internationalt, og når det gælder om at skabe sammenhæng og kvalitet i de mange oplevelser, vi byder på, siger borgmester Per Bach Laursen. 

Lader døren stå på klem for Rebild
Borgmester Mogens Jespersen (V) fra Mariagerfjord Kommune håber, at Rebild Kommune på et senere tidspunkt tilslutter sig samarbejdet. 

- Jeg synes, at det er en skam, at vi misser muligheden for at skabe et turistsamarbejde for hele Himmerland. Vi lader døren stå på klem, hvis Rebild på et senere tidspunkt ønsker at være en del af vores himmerlandske turismefællesskab, siger borgmesteren. 

Borgmester Leon Sebbelin (B) fra Rebild Kommune beklager, at det ikke var muligt at nå til enighed om en fælles løsning og siger om årsagen, at de tre kommuners tilgang til turisme er for uensartet til at et fællesskab kan lade sig gøre på nuværende tidspunkt: 

- Vi har over 75.000 årligt besøgende i RebildPorten og 350-400.00 årligt besøgende lige udenfor i Rebild Bakker. Derfor er det vigtigt for os at være fysisk tilstede med en bred åbningstid i RebildPorten, så vi kan være med til at give vores gæster en god oplevelse. Vi ser det arbejde som en vigtig faktor i branding af kommunen som et godt sted at bosætte sig, siger Leon Sebbelin. 

Samarbejder dog om konkrete projekter
Der er blandt de tre kommuner stor vilje til fortsat at samarbejde om konkrete projekter som eksempelvis "Made in Himmerland", GeoParken og Hærvejsprojektet, hvor flere kommuner er med. 

Mariagerfjord og Vesthimmerland kommuner vil nu mødes for at blive klogere på, hvad det nye samarbejde konkret skal omfatte, og hvor det fælles destinationsselskab skal placeres m.v.

 

e-max.it: your social media marketing partner