FARSØ: Farsø virksomheden Imdex, der er i front indenfor sit felt omkring genvinding af brugte dæk, fik i sidste måned ny ejer.

Den nye ejer er vognmand Martin Granfeldt, der i forvejen ejer Vogngården og bl.a. udfører transporter for Imdex.  

Ejerskiftet er sket på en trist baggrund, da den hidtidige ejer Axel Bækhøj døde sidste efterår. Da familien ikke havde interesse i overtage virksomheden skulle der findes en anden løsning ellers ville virksomheden blive erklæret konkurs og lukke ned.  

Erhvervsrådgiver i Den Jyske Sparekasse, Niels Mortensen var på det tidspunkt både rådgiver for både Imdex og Vogngården, og kunne her se den perfekte løsning og dermed både redde produktionsvirksomheden og de 15 arbejdspladser i Farsø.   

Han gik derfor i forhandling med såvel bobestyreren for Imdex og Martin Granfeldt.  

Været en del af Imdex i 15 år
-Jeg har fulgt og været en del af denne virksomhed i næsten femten år og har en mand fuldtidsbeskæftiget med bare med at køre dæk for Imdex, fortæller Martin Granfeldt, så jeg kunnet se potentialet. Hvis virksomheden lukkede ned, så ville jeg også miste en del af min forretning i Vogngården.  

En virksomhed der er med på genbrugsbølgen
Der er i disse år stort fokus på genvinding og genbrug, og det bliver ikke mindre i fremtiden, hvilket også er årsagen til at Martin Granfeldt besluttede sig for at købe Imdex.     

Hos Imdex A/S arbejdes der innovativt med bæredygtigt genbrug af dæk, hvilket betyder, at når dækket er nedbrudt i de tre fraktioner, som dækkene består af - nemlig gummi, tekstil og stål, så går kun 1% til affald mens de resterende 99% går til genbrug.  

Martin Granfeldt fortæller: - Der kommer to vigtige fraktioner ud af et brugt dæk. Gummigranulat i forskellige sorteringer udgør cirka 67 procent, mens stålet udgør 18 procent. Stålet smeltes om og bruges bl.a. til motorblokke. Desuden får vi 14 procent fiber, som stammer fra tekstillagene i personbildæk, men det kan være vanskeligt at finde anvendelse for netop fiberen. Derfor bliver fiberfraktionen fortrinsvis brugt til opvarmning af de store rotorovne, der bruges i cementfremstillingen. 

Med andre ord vil Martin Granfeldt gerne være med på genbrugs- og genvindingsbølgen, hvilket han i øvrigt i forvejen er med Vogngården, der bl.a. knuser cement og beton til genanvendelse.  

Mange genvindingsområder
Gummigranulatet bliver først og fremmest anvendt som aflastnings- og vibrationsunderlag og der et utal af anvendelsesmuligheder, eksempelvis til kunstgræsbaner og ridebaner, faldlag på legepladser, gummiasfalt, ko-madrasser, underlag til tæpper, lyd- og vibrations reducering i etagebyggeri, flytbare trafikchikaner, gummigulve i fitnesscentre og meget andet.  

Stiftet i 2002
På den måde har Imdex, som allerede i 2002 blev stiftet af bl.a. Gert Bo Jacobsen, Mogens Tange og fem andre aktionærer, været forud for sin tid. For allerede på det tidspunkt havde man problemet med mange tusinde tons nedslidte dæk, der oftest endte som ballast ovenpå landmændenes vinteropbevaring af foder.   

Genbrugsideen med at recirkulere nedslidte bildæk til genbrug startede i efteråret 2001 i forbindelse med den første dækbekendtgørelse udarbejdet af Miljøstyrelsen. Allerede i foråret 2002 indgik Imdex en aftale med verdens største maskinproducent ”Danske Eldan” om installation af en helt ny og moderne produktionslinje til neddeling af dæk.  

Den blev installeret i det tidligere Traktorkompagniet bygninger på Holmevej i Farsø som stod tomme. Flere og flere dæk blev samlet ind og virksomheden voksede. I 2009 købte man nabobygningerne tilhørende en foderstofforretning, som lukkede sin afdeling ned i Farsø.  

I dag genvinder Imdex 12.000 tons dæk om året, og er den ene af to virksomheder i Danmark der befinder sig indenfor dette felt. 

Som ejer indgår Martin Granfeldt ikke i den daglige administration og salgsarbejdet. Det har han Imdex dygtige direktør gennem 8 år, René Petersen til at klare for sig.      

 

e-max.it: your social media marketing partner