ERTEBØLLE: Stenaldercenter Ertebølle deltager i et nyt spændende projekt støttet af Velux Fonden.

Hvad mon der sker, hvis man bruger planter som ramme om kulturhistorisk forskning og formidling? Det spørgsmål skal Stenaldercenter Ertebølle undersøge i de kommende tre år i samarbejde med fire andre museer i Limfjordsmuseernes Samvirke samt forskere fra Københavns og Aalborg Universitet.  

Projektet er støttet med fem millioner kroner fra Velux Fonden. Målet er at styrke museernes forskning og formidling og samtidig at kaste nyt lys over Nordvestjyllands historie ved at fokusere på træer, blomster, urter, bær som kultur og ikke kun natur.  

Stenaldercenter Ertebølle vil i forbindelse med projektet særligt fokusere på, hvordan levende planter kan skabe sanselige og erkendelsesmæssige forbindelser til oldtiden. I centerets nye udendørsanlæg, der åbnede denne sommer, findes en lang række buske og træarter, som også fandtes i området, da Ertebøllefolket levede. Det giver en unik mulighed for at undersøge, hvordan disse planter kan bruges i stedets formidling med henblik på at gøre stenaldermenneskenes livsbetingelser og livsform endnu mere nærværende for publikum.  

Ud over Stenaldercenter Ertebølle deltager Lemvig Museum, De Kulturhistoriske Museer i Holstebro, Museum Thy samt Struer Museum også i projektet. 

Projektets hovedformål er at styrke de deltagende museers forsknings- og formidlingsmæssige kapacitet, så de bl.a. i en epoke kendetegnet af omfattende artstab blandt planter, insekter, fugle, og pattedyr kan løfte ansvaret for at skabe en engagerende offentlig dialog om naturens historicitet.

 

e-max.it: your social media marketing partner