FARSØ: På lørdag slår Farsø Sygehus dørene op for alle interesserede til Åbent Hus, for også på den måde at markere sygehusets 125 års jubilæum. 

125 år – det er en meget flot bedrift i betragtning af hvordan sygehusvæsenet indenfor særligt de seneste 25 år har forandret sig.

Selvom sygehuset ad flere gange har fået fjernet vitale funktioner og sågar afdelinger, så har sygehuset - i udviklingens og fremskridtets ånd, hver gang vundet med specialer, så man i dag er gået fra et traditionelt sygehus til et højt anerkendt specialsygehus.   

Det betyder, at Farsø Sygehus i dag ikke kun er for de Vesthimmerlandske borgere, men behandler patienter fra hele Nordjylland.   

Udvikler sig hele tiden
Med jævne mellemrum – og senest for to år siden, bød personalet på Farsø Sygehus interesserede indenfor for at vise hvordan Aalborg Universitetshospital, Farsø, som det i dag retteligt hedder, har udviklet sig siden sidst.

Der er nu igen sket rigtigt meget nyt og godt, som bør vises frem her i 125-året. Udvidelser, ombygninger og apparatur, som gør at sygehuset ligger i front indenfor det medicinske og ortopædkirurgiske område.

Tiltag, der løbende beskrives her i avisen, men som patienter og lokalbefolkning af gode grunde ikke har adgang til at få indsigt til i det daglige, med mindre der inviteres til Åbent Hus.

Bliv vist rundt på sygehuset
Størstedelen af sygehuset vil være åbent på lørdag og der vil således være besøg i det medicinske dagsafsnit, det ortopædkirurgiske ambulatorie for skulder, hofte og knæ, operationsgangen, fysioterapien, røntgenafdelingen og det helt nye ambulatorie for håndkirurgi samt information om den palliative afdeling.

Rundvisningerne vil finde sted i hold og med tre starttidspunkter i løbet af dagen.  

Også det lokale akutberedskab vil blive vist frem med en ambulance og paramedicinerbilen hvis de ikke er i drift.   

Noget helt særligt med 125 år
Åbent Hus arrangementet er denne gang er også noget særligt, for her i 2019 fylder sygehuset 125 år.    

Farsø Sygehus, der i 1894 startede som Syge- og Epidemihuset i Farsø har udviklet sig meget over de 125 år der har gået. Da sygehuset for 25 år siden fyldte 100 år var det stadigt det lokale sygehus med egen medicinsk afdeling, kirurgisk afdeling, barselsafsnit, blodbank, genoptræningsafsnit med fysio- og ergoterapi tilknyttet. På det tidspunkt var det kun i alvorlige og livstruende tilfælde at patienterne blev overført til Aalborg Sygehus.  

Men det var også på det tidspunkt at flere mindre lokale sygehuse blev nedlagt eller sammenlagt med andre, som følge af politiske beslutninger.   

I 1994 havde sygehuset 80 medicinske sengepladser, 32 kirurgiske sengepladser og 4 barselsenge med vuggepladser. Der var 6.500 årlige indlæggelser med 38.500 sengepladser, og der blev udført 7.100 ambulante behandlinger.  

Fra 2004 og 10 år frem foregik der en omstillingsproces på både godt og ondt. Et Sygehus Himmerland betød at en stor del af den medicinske sengekapacitet røg til Hobro Sygehus sammen med andre velfungerende funktioner på Farsø Sygehus. Men i stedet for at affinde sig med det, gik kampen ind på at gøre det endnu bedre på Farsø Sygehus. Med personalet forrest gik man ind på at specialisere sygehuset. Man gik fra et traditionelt sygehus til et specialsygehus.   

Man startede på ortopædkirurgiske område. Man specialiserede sig i hofte og knæoperationer. Man udviklede en helt særlig logistik, som gik på at få patienterne på benene så hurtigt som muligt, fordi det gav de bedste resultater for patienterne. Det betød start på genoptræning kun få timer efter operation fremfor at være sengeliggende. I løbet af få år skulle det vise sig tidligere tiders sengeafsnit var gammeldags på Farsø Sygehus, og man gik 12 indlæggelsesdage til kun 2-3 dage og udkommet var så tilfredsstillende at Farsø Sygehus i 2016 fik topkarakter – vel at mærke af patienterne med den prestigefyldte nordjyske patienttilfredshedspris. 

-Den blev givet med ordene: Det hele hænger sammen, der er ingen ventetid, informationsniveauet er højt, personalet tale så man kan forstå det. I det hele taget er det sammenhængende patientforløb i højsædet, og det bliver håndteret af et kompetent og engageret personale der udstråler stor professionalisme. 

Men også i 2007,2009 og 2011 scorede Farsø Sygehus høje karakterer og det var vel at mærke midt i omstillingen. Paradoksalt nok pegede flere politiske sygehusplaner stadig henimod centralisering, men I Farsø gik man imod strømmen og bevidste sit værd takket være fremragende resultater indenfor ortopædkirurgien og i dag ligeledes indenfor medicinen.  

For også indenfor det medicinske området er man på forkant, nemlig med det medicinske dagsafsnit. Også her er sengene på vej ud. Her undersøges og behandles man ambulant og sendes hjem umiddelbart efter. Det medicinske dagsafsnit udvides med diagnostisk center og i dag er man oppe på minimum 11 medicinske specialer i Farsø, som alle har speciallæger tilknyttet.

Såvel patienter som speciallæger har fået øje på Farsø Sygehus og man vælger stedet på grund af kvalitet, kompetence og samarbejde. Det skyldes den udvikling og fremgang som sygehuset har haft – og også fortsat vil have, efter selv et supersygehus i Aalborg Ø er en realitet.

Farsø Sygehus kan ikke undværes!. Sygehuset er kort og godt en vigtig del af Nordjyllands Sundhedstilbud. Det er en konstatering her i 2019, hvor det fylder 125 år.     

SE ANNONCEN FOR ÅBENT HUS ARRANGEMENTET HER

e-max.it: your social media marketing partner