HVALPSUND: Over 40 personer var mødt op til generalforsamlingen i Hvalpsund Bogcafé i Multihuset her til aften.

Vibeke Hvidsten og Jytte Mains blev genvalgt som henholdsvis formand og næstformand.  Efter generalforsamlingen var der musikalsk indslag med viser og sange af Benny Andersen. 

Før generalforsamlingen var der indvielse af de nye udendørsarealer omkring Multihuset. Hvalpsund Borgerforening har stået for indretningen. Der er opstillet borde og bænke og sat blomsterkummer op for at indramme området. Samtidig er der kommet flere parkeringspladser. Det er håbet at rigtig mange vil benytte de nye faciliteter.


Inden Bogcafeens generalforsamling blev det nye udendørsareal, som Hvalpsund Borgerforening har stået for indretningen af, indviet. 

Bogcafeens aktiviteter for vinteren byder på et alsidigt program. Her skal nævnes forfatteraften om Sigrid Undset, Biblioteksaften med præsentation de nyeste bøger, Foredrag om Livet ombord på  Y/S Havanna (kendt fra TV programmet Kurs mod fjerne kyster) samt Foredrag om Thit og Johannes V. Jensen. Alle arrangementer afholdes den sidste mandag i måneden. 

Desuden afholdes to højskoleeftermiddage i løbet af vinteren. Det sker i samarbejde med andre foreninger i Hvalpsund. 

Bogcafeen er et godt sted at mødes for byens borgere, og huset bliver da også flittigt benyttet. Hver tirsdag er der udlån af biblioteksbøger og i løbet af måneden er der mange forskellige aktiviteter såsom læsekreds, strikkeklub, kortklub og Yoga. Her ud over afholdes mange møder i huset. 

Den daglige drift af Hvalpsund Bogcafe hviler på frivilliges hjælp og økonomisk er Bogcafeen afhængig af brugerbetaling samt frivillige tilskud.

 

e-max.it: your social media marketing partner