FARSØ: Sammenlægningen af Johannes V. Jensen Museet og Thit Jensens Mindestue får ud over den fysiske betydning også betydning for de to institutioners nuværende vedtægter.

Man har rent faktisk besluttet at gå så grundigt til værks, at man giver det nye museum for de to kendte bysbørn et nyt navn.  

For at ingen af de to søskende står tilbage for hinanden – eller de to støtteforeninger bag, har man besluttet at kalde museet for Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet.      

Ligesom Johs. V. Jensen Museet har været det fortsætter man som en almengyldig selvejende institution.  

Institutionen har som formål at drive Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet ved at skabe udstillinger og aktiviteter, der kan formidle Johannes V. Jensens og Thit Jensens personlige historier, forfatterskaber og samfundsengagement i en bred samfunds- og kulturhistorisk sammenhæng. I et videre perspektiv skal museet være ramme om et varieret udbud af kulturelle og samfundsaktuelle aktiviteter, der kan forbinde forfatterskaberne med vores egen tid og fremme glæden ved kunstnerisk, skabende virksomhed. 

Museets udstillinger og aktiviteter skal endelig bidrage til at profilere Vesthimmerland som en landsdel med unikke kulturelle oplevelser og naturværdier samt med en markant placering i vores fælles nationale historie og bevidsthed. 

Vesthimmerlands Kommune vil fortsat være tilsynsmyndighed for den selvejende institution og føre tilsyn med dens drift samt godkende budget og årsregnskab.  

Den fremtidige bestyrelse for institutionen består af 7 medlemmer. Alle 7 medlemmer udpeges af Vesthimmerlands Kommune for byrådets funktionsperiode, heraf skal  1 medlem udpeges af medlemmerne af Kultur- og Fritidsudvalget eller – hvis dette ikke er muligt – af byrådets midte. 2 medlemmer udpeges af Vesthimmerlands Museum. 3 medlemmer udpeges efter indstilling fra Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museets Støtteforening. 1 medlem med relation til samtidens litterære miljø udpeges efter indstilling af bestyrelsens øvrige medlemmer  

Vedtægtsændringerne er netop blevet endelig godkendt af Byrådet og kan dermed træde i kraft fra museets åbning i næste måned.

 

e-max.it: your social media marketing partner