FARSØ: Gennem det seneste halve år har overlæge Jens Chr. Andersen arbejdet to dage ugentlig i Medicinsk Dagafsnit på Farsø Sygehus.

Jens Chr. Andersen sluttede sidste år efter ca. 25 år som overlæge på mavetarmkirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital, hvor han især har beskæftiget sig med patienter med godartede tarmlidelser (colitis ulcerosa og Morbus Crohn), herunder har han meget stor erfaring i kikkertundersøgelser (gastro- og koloskopi).  

Hjælp fra Støtteforeningen til indkøb
Takket være et økonomisk bidrag fra Støtteforeningen for Farsø Sygehus er det blevet muligt for Dagafsnittet at indkøbe udstyr til fjernelse af større polypper, således at hans ekspertise kan udnyttes fuldtud.  

Undgår nu dobbeltundersøgelser
De medicinske læger, der hidtil har stået for alle koloskopier i Farsø, har nemlig ikke haft hverken erfaring eller udstyr til at fjerne tarmpolypper, der var større end 1 cm. Det betød, at patienter, der fik påvist større polypper, måtte igennem undersøgelsen èn gang til på kirurgisk afdeling. Sådanne uhensigtsmæssige dobbeltundersøgelser kan nu undgås takket være det nye udstyr, der muliggør fjernelse af polypper uanset størrelse. 

Ny overlæge bidrager med ekstra kapacitet
Gennem ansættelsen af Jens Chr. Andersen har Medicinsk Dagafsnit også haft kapacitet til at aflaste mavetarmkirurgisk afdeling, der i perioder har haft problemer med skopi- kapaciteten og derigennem vanskeligheder ved at overholde de lovmæssigt fastlagte tidsgrænser for udredninger. 

Støtteforeningens bidrag har således ikke blot betydet øget effektivitet i Medicinsk Dagafsnit, men også indirekte bidraget til at Regionens samlede kapacitet indenfor koloskopier er øget.  

Frigiver tid til udredninger i Diagnostisk Center
Hertil kommer, at Jens Chr. Andersens overtagelse af to ugentlige skopidage har frigivet lægetid til de andre opgaver, der er placeret i Dagafsnittet, herunder specielt udredninger i Diagnostisk Center samt patienter mistænkt for veneblodprop i benene.

Udredningerne af disse to patientgrupper bosiddende i Aalborg Universitetshospitals optageområde har gennem de sidste 3 år været samlet i Medicinsk Dagafsnit i Farsø.
 

-Vi er derfor i Medicinsk Dagafsnit meget glade for at Støtteforeningen har bidraget til at muliggøre anskaffelse af dette udstyr til sikker polypfjernelse, siger ledende overlæge på Medicinsk Dagsafsnit på Farsø Sygehus, Gunnar Lauge Nielsen.

 

e-max.it: your social media marketing partner