ERTEBØLLE/RISGÅRDE/STRANDBY: Ertebølle, Risgårde og Strandby Borgerforeninger har slået sig sammen og fået produceret en kort, men flot, malerisk og poetisk film på godt 3 minutter om deres fælles del af ”Vestkysten” ved Limfjorden.

Ideen opstod, da bestyrelsen i Ertebølle Borgerforening drøftede et evt. genoptryk af en ”Herlighedsfolder”, som foreningen havde udarbejdet i 2015.  En digital film kan spredes hurtigere og bredere end en fysik folder. 

De tre byer havde tidligere erfaringer med samarbejde, så det blev hurtigt besluttet at gå sammen om filmen. De har hver deres særlige kvaliteter og tilsammen rummer området gode muligheder for et godt liv i en flot natur med velfungerende fællesskaber, hvor man kommer hinanden ved! Der blev sendt en ansøgning til kommunens ”Landsbyudvalg”, som bevilgede pengene til projektet. 

To repræsentanter fra hver by dannede en arbejdsgruppe, som har brugt godt et halvt år på at forberede, beskrive og beslutte, hvilket indhold filmen skulle have. Opgaven blev sendt i udbud i begyndelsen af året og ca. 1. april blev firmaet Bellamondo valgt til opgaven. 

Filmen skulle indeholde en del droneoptagelser, hvorfor det danske forårs- og sommervejr har bestemt ”optagedagene”.  Arbejdsgruppen er yderst tilfreds med resultatet, som nok er blevet meget smukkere og mere betagende, end man havde troet kunne lade sig gøre. Gruppen er enige om, at Ertebølle, Risgårde og Strandby er et særdeles dejligt område ved Vesthimmerlands Vestkyst. 

Borgerforeningernes mål med filmen er, at endnu flere får øjnene op for herlighederne og besøger området samt får lyst til at slå sig ned her. Derfor skal filmen spredes videst muligt, den skal være tilgængelig for alle, ligger på de tre byers egne hjemmesider, på Youtube, tilbydes ejendomsmæglere, turistorganisationerne m. fl.  

Nu er de tre borgerforeninger spændte på effekten af filmen!

Filmen kan ses HER 

 

e-max.it: your social media marketing partner