VESTRUP: Den 1. august 1994 startede landsbyordningen ”Kernehuset” op, og modtog de første børn i institutionen. Det er 25 år siden, og den begivenhed markeres i dag fredag, nu hvor børn og elever er vel ovre deres sommerferie.

Jubilæum fejres
Dagen starter ud med at alle børn i Kernehuset, og alle børn på skolen samles i Kernehuset for at synge fødselsdagssang og hejse flag, herefter er der kage til alle børn og voksne. Om eftermiddagen markeres jubilæet med en reception. Til receptionen vil det også blive markeret, at der stadigværk er 4 ansatte i institutionen, som har været med igennem hele forløbet. En af de 4 har sågar været ansat i kommunen i hele 40 år.

Herefter er underholdning for børnene med en trylleklovn og fællesspisning for alle der har tilknytning til Kernehuset og Vestrup Skole. Der forventes ca. 200 deltagere til spisningen.

Mulighed for Landsbyordning
Jan Dyregaard var forgangsmand sammen med tidligere skoleleder Kurt Stegger og skolebestyrelsen til at få etableret en børnehave til den allerede eksisterende SFO på skolen. På daværende tidspunkt var der fra ministeriets side, åbnet op for at små skoler med under 100 børn kunne etablere de såkaldte Landsbyordninger også kaldet en SFO på dispensation fra folkeskoleloven til at optage børn ned til 3 år. Det blev afsættet for at Vestrup Skole så muligheden for få en lokal børnehave tilknyttet skolen. Det lykkedes for initiativtageren at få projektet gennemført i Nyrådet, og herefter kunne processen så gå i gang.

Der blev afholdt licitation, og byggeriet gik i gang, men som så ofte før kunne tidsplanen ikke overholdes. Det betød, at Kernehuset de første 3 måneder måtte leve med skiftende lokaliteter, i henholdsvis spejderhuset på den anden side af vejen, og i en barak der var tilknyttet Vestrup Skole.

Uanset om opstarten var en smule kaotisk, så var der stor tilfredshed i lokalområdet med at få sin egen børnehave og dermed en langt lettere tilgang til børnepasning i området, hvor mange børnehavebørn blev passe i dagplejen, for at undgå at køre så langt.

Udvidede efter få år
Efter få år var ordningen så stor en succes, at det kneb med pladsen. Her ”udvidede” Kernehuset med en skurvogn i et nærliggende skovområde, som en lokal landmand beredvilligt stillede til rådighed. Den blev brugt til at børnegrupperne på skift tog i skurvognene, for at skabe plads i huset til de tilbageværende børn.

Da 7.klasse blev flyttet fra de små skoler blev der et tomt klasselokale på skolen, og det blev sidenhen indrettet til SFO. Der var stor tilfredshed med at få flyttet skolebørnene på skolen. Det skabte plads til de mindre børn i Kernehuset.

Udvidet med vuggestue i 2013
I efteråret 2013 besluttede bestyrelsen ved Vestrup Skole, at søge om etablering af en vuggestue, da der i dette år var blevet født en meget stor gruppe børn i området. Der blev sendt en ansøgning afsted, og den blev godkendt, og dermed fik Kernehuset også en vuggestuegruppe.  

Pasning fra 0-10 år
Så der nu er mulighed for pasning fra 0-10 år. Det har vist sig, at det var en gevinst for hele lokalsamfundet, at der også kom vuggestue til. Da der stadig er 3 dagplejer i området til trods for start af vuggestuen, hvilket er rigtig godt, så har alle forældre de valgmuligheder, der også findes i de 4 større byer i kommune. 

Et aktiv for lokalområdet
Det har vist sig, at det var en særdeles fornuftig beslutning, at man for 25 år siden etablerede kommunes første ”Landsbyordning” ved Vestrup Skole. Bæredygtigheden har igennem alle årene vist sig at holde stik. Kernehuset er et stort aktiv for lokalområdet, som med sin skole, hal og institution har optimale forhold for bosætning, midt i et særdeles aktivt lokalsamfund.   

 

e-max.it: your social media marketing partner