FARSØ: I kølvandet på sidste uges spadestik på det nye biogasanlæg i Holme, der bliver Danmarks 5. største, har bekymringerne meldt sig i Farsø, hvordan kommer trafikken til og fra anlægget til at belaste Farsø by.

Haubro har fundet løsning
Samme bekymring havde Haubro by for et år siden, da det viste sig at tunge køretøjer på mellem 20-40 tons med hyppig frekvens, ville tage korteste vej og køre gennem byen ad Elevvej og Vadgårdsvej, altså skolevej ved Haubro Ungdomsskole og Haubro Friskole.

I forbindelse med spadestikket sidste mandag kunne borgmester Per Bach Laursen på Vesthimmerlands Kommunens vegne fortælle, at det var der indgået aftale med Vesthimmerlands Biogas om at det ikke kommer til at ske. Transporterne skal i stedet køre lidt længere ad Løgstørvej, der som bekendt ender ud i Holmevej, der efter ombygning til omfartsvej er beregnet til tunge køretøjer.

Nu skal Farsø finde løsning
For Farsøs vedkommende ser det ud til, at leverancer til biogasanlægget fra vest, kommer til at foregå ad Højgårdsvej. Netop denne vej er første del af sikker skolevej, som blev etableret for 2 år siden. Farsøs nordlige boligkvarter ”Fuglekvarteret” har mange skolebørn der hver dag skal passere netop Højgårdsvej. Der sker først og fremmest ved to fodgængerovergange. Den ene fører direkte til Gråbølle, som er skolevej med nyetableret cykelsti. 

For transporter der kommer fra nord, skal man passere gennem den meget smalle rundkørsel i Farsø Nord for at køre videre ad Holmevej.  

Forslag fra politikere
Politikerne Kirsten Moesgaard(Vesthimmerlands Listen) og Lars Andreasen(Venstre) har opstillet forslag til hvordan de tunge transporter føres udenom Farsø Nord og hvordan man på en naturlig måde fører transporterne sydover ad Røjbækvej.

 

Kirsten Moesgaard og Lars Andresen forslår at man anlægger et nyt vejstykke fra Holmevej til Hornumvej/Torupvej. Det skal ske via en forgrening eller rundkørsel der samtidig forbinder og leder Holmevej ind på Røjbækvej.       


Dette er Kirsten Moesgaards forslag til vejføring 

LÆS KIRSTEN MOESGAARS LÆSERBREV OM VEJFØRINGEN HER:
Den grønne omstilling i Vesthimmerland hilses velkommen

 


Dette er Byrådspolitiker Lars Andresens forslag til linjeføring fra Hornumvej til Røjbækvej/Holmevej for at lede tung trafik uden om Farsø.    

Da disse forslag kræver en investering i vejnettet, er de allerede indsendt til Vesthimmerlands budgetkatalog for 2020 inden sommerferien. På det tidspunkt var det endnu ikke kendt hvornår den øgede trafik kommer fra Biogasanlægget. Det er det nu. Biogasanlægget går i drift til august 2020. Men indtil videre har Teknik- og Miljøudvalget afvist at sætte det på anlægsbudgettet i 2020 og fremover

Ifølge projektbeskrivelsen vil der i gennemsnit dagligt være 29 transporter på Holmevej, som kan komme fra alle fire verdenshjørner.  Én tung transport (lastbil, traktor eller lign.) er defineret som én tung kørsel ind på biogasanlægget og én tung kørsel ud af anlægget – altså reelt vil der være 58 tunge kørsler om dagen.   

I spidsbelastningsperioder, eksempelvis i forbindelse med høst, vil der være flere daglige transporter. Den maksimale trafikbelastning forventes at være ca. 72 transporter/døgn, som primært forventes i forbindelse med høst (begrænset periode på ca. 2-3 uger i oktober).              

 

e-max.it: your social media marketing partner