HOLME: Der har i et stykke tid ikke været nyt vedrørende projekt biogasanlæg i Holme.

Et projekt som for et år siden gav store protester fra naboer og byen Haubro grundet lugtgener, byggeriets omfang og øget trafikmængde.   

5. største i Danmark
Men det er der nu. I mandags blev første spadestik til det store naturbiogasanlæg, der bliver det 5. største i Danmark.  

-Anlægget har været længe undervejs, men nu er alle brikker faldet endeligt på plads, lyder det fra adm. Direktør for Vesthimmerlands Biogas, Lasse Buhl Jørgensen og fortæller om projektet:   

Forsyne 10.000 husstande
Det er både teknisk og juridisk en kompliceret affære at anlægge et stort naturbiogasanlæg, men til gengæld er gevinsten stor for miljøet. I Vesthimmerland kan man nu glæde sig over, at de sidste brikker er faldet på plads til opførelsen af et naturbiogasanlæg med en kapacitet, der svarer til mere end 10.000 husstandes årlige forbrug. Anlægsarbejdet går i gang i næste uge
Det er derfor med stor glæde, at vi nu kan komme i gang med den fysiske etablering af anlægget.
 

Anlægget kommer til at bestå af tre 25 meter høje reaktortanke, tre eftergasningstanke og tre lagertanke. 

Selve anlægsarbejdet går i gang om en uge, hvor den bageste del af det 7 ha. store areal planeres og gøres klar til opsætning silotanke, der om kort tid kommer til at indeholde majs, som skal bruges til produktionen når den går i gang om et år. Anlægget er nemlig projekteret til at stå færdig i august 2020 og herefter vil der være en 3 måneders indkøringsperiode.    

Naboprotester og lovændring
Projektet har haft udfordringer undervejs. Blandt andet blev man ramt af en lovændring med tilbagevirkende kraft. Men efterfølgende er den blevet ændret efter en stor indsats fra Foreningen Biogasbranchen. 

Men også lokalt har der været massive protester mod det store anlæg, der så vidt vides indtil videre er den største anlægsinvestering i Vesthimmerlands historie, nemlig 250 mio. kr.  

Byrådet valgte at godkende tilladelsen til det store biogasanlæg til trods for indsigelserne.

-- De indsigelser, der har været, synes jeg, vi har lyttet til. Det ene handler om transport gennem Haubro by. Det har vi lyttet til, og derfor har vi lagt en klausul ind, så der ikke er nogen lastbiler, der må køre ind igennem Haubro, siger Per Bach Laursen (V), borgmester i Vesthimmerlands Kommune, og fortsætter.
 

- Den andet bekymring har gået på lugtgener, og det regner vi med, bliver så minimalt, at det ikke bliver et problem. 

750 tons biomasse i døgnet
Anlæggets størrelse betyder, at der hvert døgn tilføres 750 tons biomasse, og anlægget kan forsyne 10-12.000 husstande med energi. 

Der er mange fordele ved at udvinde biogas. Biogas er en vedvarende og CO2-neutral energiform.  

Lasse Buhl Jørgensen nævner også. Jo mere biogas vi producerer på land, jo mindre gas behøver vi at hente op fra Nordsøen. Det nye anlæg har fået at vide, at man bare skal producere løs og pumpe naturgassen ud i ledningsnettet. Pumpestation er placeret ved Røjbækvej i Farsø.     

FAKTA
Om biogas
Ved afbrænding af biogas frigøres der ikke fossilt bundet kulstof som ved afbrænding af kul, olie og naturgas. Samtidig opsamles og udnyttes metan og lattergas, som er væsentlige drivhusgasser. Disse opstår når husdyrgødning spredes på marken uden at være behandlet i et biogasanlæg. Derfor er produktion af biogas den billigste løsning til reduktion af drivhusgasemissionen. 

Landbruget har også stor gavn af, at gødningen afgasses. Den afgassede husdyrgødning har nemlig en større virkningsgrad af kvælstof på planterne end ubehandlet husdyrgødning. Dette gør, at planterne lettere optager næringsstofferne i afgasset husdyrgødning. Dette medfører derfor mindre kvælstofudvaskning til grundvandet. Hertil kommer, at afgassede biomasser lugter væsentlig mindre end almindelig gylle.

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner