VESTERBØLLE: I den kommende weekend er der igen i år Levende Landsby i Vesterbølle, hvor byen sættes på den anden ende og bliver levende.

Publikum kan opleve en hel anden tidsalder, hvis man begiver sig ud i byen, lørdag eller søndag. I år er det muligt at købe en to-dages billet til en fair pris.

Det er foreningen til Levendegørelse af Landsbykulturen i Vesthimmerland og Vesterbølle Sogns Beboerforening, som står bag det store arrangement, som er blevet en tilbagevendende tradition i den første weekend i august.

SE ANNONCEN FOR ARRANGEMENTET HER

100 år tilbage i tiden
Der bliver stort rykind de to dage, arrangementet varer og gæsterne vil føle sig i en tidslomme og blive sat hen ved 100 år tilbage i tiden og man vil opleve, hvordan livet og dagligdagen var dengang, da der blev anvendt håndkraft til arbejdet.

Vesterbølle by afspærres og de fleste af beboerne og andre frivillige er arbejdende statister. Byen åbner lørdag kl. 10.00, hvor man allerede ved indgangen, kan fornemme en anden tidsalder med de forskellige aktiviteter.  

Høstspil i marken
Igen i år vil Vesthimmerlands Kommunes borgmester Per Back Laursen officielt åbne høstdagene. Dette foregår på Tolshøj 4 og borgmesteren vil sammen med høstfolkene gå i marken og arbejde.
 

Her vil høsten blive overvåget af herremanden som sammen med ridefogeden svinger pisken over fæstebønderne.  I marken kan publikum følge med i de muntre scenarier, der udspiller sig her, blandt andet den fordrukne bonde som senere kommer på træhesten. Hans unge kone, der skal føde midt i høsten og bliver bragt til Hougaarden.  

Mange andre aktiviteter er også på plads i år. Hele dagen vil gamle tærskeværker blive vist i funktion på Katbakken. Dansk fåreavl møder frem med flere af deres racer og der vil blive klippet får i løbet af de to dage.  

Den gamle karet som har tilhørt justitsminister Alberti vil lørdag være omdannet til brudekaret, idet der lørdag middag vil være et privat bryllup i Vesterbølle kirke og brudeparret vil efter vielsen blive kørt fra kirken i denne flotte karet.   

Hestevognsture
Det er også muligt for alle at få en tur i den flotte karet eller de andre hestetrukne køretøjer som vil køre rundt i gaderne non stop de to dage. Begge dage vil der også være guide ture i hestevogn til det fredede område Holmen hvor man kan høre om Vesterbølle som er erklæret bevaringsværdig og de digeopdelte marker. Digerne er blandt de bedst bevarede i hele Nordeuropa. Kristian Byrialsen Nielsen som er barnefødt i Vesterbølle og har en stor viden om byen og egnen vil være guide.  

De gamle håndværk demonstreres
Gamle håndværk: I løbet af weekenden kan man opleve flere gamle håndværkere demonstrere deres kunnen, så som rebslager, bødker, billedskærer, trædrejer, knipledamer, spinderske, børstenbinder og den gamle smed. Hos smeden kan børnene få lov at prøve kræfter og smede deres helt egen lille ting til at tage med hjem.   

Skolen i gamle dage
Et par gange i løbet af dagen, kan man oplevede den gamle skole, hvor eleverne bliver undervist af den gamle stramtandede lærerinde. Der bruges tavler, skrives skråskrift og måske kommer spanskrøret og skammekrogen i brug.
 

Gamle lege
Der vil også være mulighed for at børn og barnlige sjæle kan afprøve gamle lege. Om søndagen vil Kulturskolens harmonikaelever spille til sanglegene. Der er også små konkurrencer for børnene. Ved indgangen får børnene udleveret en konkurrencekupon i form af en skattejagt og præmien kan indløses hos GedstedMejeri/Den Gamle Foderstof som har en stand begge dage. Man kan også finde knapper i en balje med korn og få udløst en lille præmie til madteltet.  

På Hougaarden vil den gamle Karl Nielsen film om livet på landet i gamle dage, køre non-stop i en af stuerne. På gårdspladsen kan man finde Danmarks sødeste klappeko. 

Flere udstillinger
Foreningen Levende Landsbykultur har netop tilendebragt en stor ombygning af tagetagen i deres store lade. Her kan man finde en gammel købmandsbutik, en gammel stue samt en stor udstilling af alle deres gamle redskaber, kareter og høstmaskiner.  

Selvom arrangementet varer over to dage, er det i høj grad det samme program, man kan opleve begge dage. Dog er der kun gudstjeneste om søndagen, hvor det vil blive en spillemandsgudstjeneste i Vesterbølle kirke. Kirkens indretning er speciel, idet den har hørt under Lerkenfeld Gods og derfor er der en speciel plads til herremanden og hans familie. Kirken bliver også nævnt som Himmerlands Domkirke på grund af sin størrelse.  

I Sognehuset er der indrettet en café ”Café Madam Blå”, hvor man kan få stillet sulten og tørsten med lækkert hjemmebag direkte fra ovnen og friskbrygget kaffe. I teltet kan der købes øl, vand, pølser og vafler som kan nydes i det opstillede telt. På standen hos Gedsted Mejeri kan der købes gammeldaws kugleis fra deres egen isproduktion. Endvidere vil der køre en gammel bagervogn rundt i byen og sælge kaffe og kage.  

I en lade vil der også være en stor udstilling af gamle skole-og konfirmationsbilleder ligesom der hvert hus vil være opstillet plancher, som fortæller husets historie og dets ejere gennem tiden.  

Vel mødt til et par hyggelige dage i nostalgiens tegn. 


FAKTA: Historik omkring Vesterbølle
Vesterbølle menes anlagt i 1100 tallet, det samme tidsrum, som den ældste del af kirken kan tidsfæstes til. Navnets oprindelse er delvis uvis, endelsen –bølle antages dog at stamme fra bolig eller bosted, første del giver sig selv.

Landsbyen er beliggende i en typisk Vesthimmerlandsk natur, præget af et bakket landskab afbrudt af udstrakte engområder. Placeringen på overgangen mellem den høje agerjord og engene er ganske naturlig set i lyset af datidens landbrugsdrift, desuden har der været mulighed for passage af vandløbene Lilleå samt længere mod nord Lerkenfeld Å.

Uanset om man kommer til byen fra nord eller syd domineres billedet af den højt beliggende kirke kendt som ”Vesthimmerlands Domkirke”. I selve byen er det snoede vejforløb ganske spændende og særpræget.

Efter stavnsbåndets ophævelse i 1788 fulgte de store landboreformer med udskiftning til selvejergårde efter tiden som fæstegårde under Lerkenfeld Hovedgård. I modsætning til mange andre steder blev gårdene i Vesterbølle ikke flyttet ud på marken, men beholdt den kendte placering i landsbyen. Den ”manglende” udvikling samt det ganske specielle bybillede foranledigede, at Viborg Amt i 2001 udpegede Vesterbølle til ”Kulturhistorisk bevaringsværdig landsby” i regionplanen.

Naturen omkring Vesterbølle præges i høj grad af Lerkenfeld Å. I ådalen ligger de særprægede holme. Det er høje områder, der tilbage i tiden var øer, da den nuværende ådal var en lavvandet fjordarm. Et karakteristisk træk her er de velbevarede jorddiger på de højere arealer samt grøfterne i engene, som markerer skellene mellem de enkelte jordlodder. Hele ådalen med holmene er i øvrigt fredet. 

De mange historiske minder fra flinteredskaber over gravhøje og bronzealderbebyggelser til jernalderbopladser skaber sammenhæng op gennem historien til nutiden, og der er i høj grad mulighed for en spændende oplevelse ved et besøg i ”en levende landsby”

Alt dette plus en masse andet er det muligt at se og opleve i Vesterbølle i den kommende weekend, hvor beboerne og foreningen til levendegørelsen af landsbykulturen i Vesthimmerland åbner landsbyen og virkeliggør de gamle traditioner i byen.

 

e-max.it: your social media marketing partner